ArkaPlan

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde Çalışan Üyelerimize ve Özel Güvenlik Görevlilerine Hayırlı Olsun

Güvenlik - İş

İÇİŞLERİ
BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SÜREKLİ İŞÇİLERİN GEÇİCİ
GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA

İçişleri
Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü nezdinde 696 sayılı KHK kapsamında sürekli
işçi kadrosuna geçen özel güvenlik görevlileri 4857 sayılı İş Kanunu'na aykırı
olarak
yasal süreleri aşacak şekilde kadroya geçtikleri iller dışındaki diğer illerde
2 yıldan beri geçici
olarak görevlendirilmekte ve bu şekilde çalışmalarından kaynaklı olarak maddi
manevi bir
çok sıkıntılar yaşanmakta hatta ailelerin dağılma noktasına geldiği sendikamıza
gelen
şikayetlerden ve üyelerimizin sendikamızı ziyaretleri ile yapılan istişareler
neticesinde konu öğrenilmiş ve Hukuk Müşavirliğimiz koordinesinde; İçişleri
Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne yapmış olduğumuz yazılı başvuru ve
ikili
görüşmeler neticesinde; Bölge milletvekillerinin de girişimleri ile
hayatın olağan akışına aykırı olan uygulamadan üyelerimizin ve özel güvenlik
görevlilerinin talebi karşılık bulmuş ve mevcut uygulamadan vazgeçilmiştir.

Buna göre yapılan tebliğde 2 yıl süre ile görevlendirilen özel güvenlik
görevlileri derhal kendi görev
yerlerine dönebileceği, bundan sonra yapılmak istenen geçici görevlendirmelerin
ise
yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yapılabileceği İçişleri Bakanlığı tarafından
ilgili idarelere
duyurulmuştur.

Daha önce de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü nezdinde çalışan özel güvenlik
görevlilerinin 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçişlerine
izin verilmemiş
Sendikamızın ivedi ve özverili çalışmaları, İçişleri Bakanlığı, bölge
milletvekilleri ve özel güvenlik görevlilerinin de ve kararlılıkları sayesinde
696 sayılı KHK nın kapsamına dahil edilmiştir.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan
üyelerimiz ve özel güvenlik görevlilerinin ailelerinden uzak kalarak yaşamış
oldukları mağduriyetin önlenmesine önemli katkı sunarak gerekli talimatı ve oluru veren
İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya , Göç İdaresi Genel Müdürü Sayın
Abdullah Ayaz'a, bölge milletvekillerimize ve katkı sunan herkese , Güvenlik-İş
Sendikası Genel Yönetim Kurulu olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı
olarak çalışan üyelerimiz ve özel güvenlik görevlileri adına teşekkür eder,
şükranlarımızı sunarız.

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası ve Genel Başkanımız Ömer Çağırıcı
başkanlığındaki Genel
Yönetim Kurulumuz, Türkiye'nin neresinde olursa olsun görev yapan tüm özel
güvenlik
görevlilerinin sorunlarını çözmek adına bugüne kadar elinden geleni yapmış
bundan sonra da
yapmaya devam edecektir.

Saygılarımızla
Güvenlik-İş Sendikası Genel Yönetim KuruluHaberdar Ol
Sosyal Medya

Copyright © 2019 | Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım