ArkaPlan

Ankara Şubemizden Genel Merkezimize Ziyaret

Güvenlik - İş

Güvenlik-İş Sendikamız Ankara Şubesi, Genel Merkezimizde Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI'yı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, başta Taşerona Kadro ve KİT'lerdeki son durum değerlendirildi.Ankara Şubemizin şube ve örgütlenme çalışmaları hakkında Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI‘ya bilgi verildi.

Görüşmeye Ankara Şube Yönetim Kurulu olarak Şube Başkanımız Galip Bektaş GÜVENÇ, Şube İdari Sekreteri Oğuzhan BOSTAN, Şube Mali Sekreter Orhan TEKBALKAN, Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Selahattin CEYHAN, Şube Eğitim Sekreteri Engin UÇAR'ın yanı sıra Denetleme Kurulu Üyelerimiz'den Haydar YILDIRIM, İlkay BÜTÜNER ve Disiplin Kurulu Üyelerimiz'den Uğurhan ÇOLAK, Mehmet Murat GÖKKAYA, Ahmet GÜLERYÜZ katıldı.

Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI, gerçekleştirilen ziyaretten memnun olduğunu ve Ankara Şubemizin her geçen gün örgütlenerek Sendikamız Güvenlik-İş'in gücüne güç kattığını söyledi.

Haberdar Ol
Sosyal Medya

Copyright © 2021 | Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım