ArkaPlan

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi

Güvenlik - İş

Güvenlik-İş Sendikası

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Bildirisi

(19 Ağustos 2019)

Başkanlar Kurulumuz, Genel Yönetim Kurulu, Şube
Başkanlarımız, Bölge Başkanlarımız, Genel Denetleme Kurulu üyelerimiz, Genel
Disiplin kurulu üyelerimiz, Şube ve Bölge sekreterlerimizin katılımı ile gündemi
değerlendirerek; Genel merkezimizde toplantısını gerçekleştirmiş olup aşağıda
yazılı konularda görüş beyan etmiştir:

Sendika üyelerimizin ve Özel Güvenlik Görevlilerinin
talepleri ve önerileri toplantıya sunularak sorunların çözüme
kavuşturulması gündeme alındı.

KİT'lerde vb.iş yerlerinde çalışan işçilerin kadroya alınma süreci
değerlendirilmiş; sorunun çözümü için çalışmaların hız kesmeden devam etmesi ve
KİT'lerde vb. işyerlerinde hak ettikleri kadroyu alamayan taşeron sistemde
çalışan işçilerin ve kamudaki geçici işçilerin de kadro almaları konusundaki
talebini yinelemiştir.

Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ'in 220 gün süren Kamu İşçi Toplu
Sözleşmelerinin 12 Ağustos 2019 tarihinde kamu koordinasyon kurulunun kararı
ile antlaşmayla bağıtlanmasının ardından, Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ ve Türk
İşçi Hareketinin lideri Ergün Atalay belli kesimler tarafından hedef tahtasına konulmak istenmiştir, Uzlaşı ile sonuçlanan ve bağıtlanan sözleşme bilinçli olarak gölgede bırakılmak
istenmiş, hem ülkemizde hem de coğrafyamızdaki geçirdiğimiz olağanüstü günleri,
kendi çıkarları için kullanmak isteyen belli mihrakların bu oyunları Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ ve Genel Başkanımız Ergün Atalay'ın duyarlı tavrı sayesinde boşa çıkmıştır,Genel Başkanımız Sayın Ergün Atalay'ın kasıtlı olarak gündeme olumsuz bir şekilde taşınması konusunda yaptığı açıklamada ''bize saldıranların yüzde 99 işçi değil,niyetleri başka ben o değirmene su taşımam '' açıklaması da yine kasıtlı olarak belli çevrelerce çarpıtılmak istenmiş olduğuna şahit olduk.

Biz Güvenlik-İş teşkilatı olarak emeğin savunucusu
TÜRK-İŞ'in dolayısıyla da Genel Başkanımız Ergün Atalay'ın ve TÜRK-İŞ
yönetiminin sonuna kadar destekçisi olacağımızı bir kez daha yineliyoruz,Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ'in ve Genel Başkanımız Sayın Ergün Atalay'ın emek camiasına ve özellikle taşeron sistemde çalışan işçiler ve 696 sayılı KHK ile kadroya alınan işçiler için verdiği mücadeleye samimi olarak şahidiz.

Unutulmamalıdır ki Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ ülkemizde
taşeron sistemin sonlandırılması için mücadele etmiş ve ilk olarak taşeron sistemde
çalışan karayolları işçilerini işçi kadrosuna mücadele ile kazandırmış ve
ülkemizde çalışan tüm taşeron sistemdeki işçilerimizin hak ettikleri kadro
sürecinin başlamasına vesile olmuştur, bu nedenle işçilerimizin her konuda
yanında olan Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ ile birlikte Güvenlik-İş Sendikası
olarak mücadelemize güçlü bir şekilde devam edeceğiz.

Sendikamız tarafından çalışılması yapılan özel
güvenlik görevlileri ile ilgili yasayla ilgili ek kanun tasarısı BBP Genel
Başkanı Sayın Mustafa Destici tarafından Meclise verilmiş olup, Meclis Alt
Komisyonunda bulunmaktadır. Söz konusu bu tasarıyla beraber özel güvenlik
görevlilerinin hayatında önemli değişikliklere olumlu bir şekilde katkı
sağlayacak olan kanun teklifinin meclisten çıkması için gerekli çalışmaların
yapılması ve T.B.M.M'de konunun taraflara sağlıklı bir şekilde anlatılarak,
özel güvenlik görevlileri için T.B.M.M'de etkin faaliyette bulunulması
kararlaştırılmıştır.

Ayrıca tüm şube ve bölge başkanlıklarımızın bağlı
olduğu illerde toplum yararına çalışmalar yapan STK'lar ile ortak bir şekilde
hareket edilerek üyelerimiz ve meslektaşlarımız özel güvenlik görevlileriyle
beraber projeler geliştirilmesi konusunda ortak karar alınmıştır.

Özel sektörde üst kuruluşumuz Uni Global Union ile
ortaklaşa hareket edilerek başlatılan örgütlenme çalışmasında ilk olarak Loomis
Şirketinde başarı elde edilmiş fakat tespite yapılan itirazdan dolayı mahkeme
süreci başlamıştır, Loomis Güvenlik şirketinin üyelerimizi işten çıkarması ve
yaşanılan olumsuz süreçlerin, olumlu bir şekilde sonuçlanması adına her türlü
girişimlerde bulunulması kararlaştırılmış olup, aynı şekilde ülkemizde
faaliyette bulunan diğer uluslararası şirketlerde ki örgütlenme çalışmaları
planlı şekilde devam edileceği belirtilmiştir.

Ülkemizde çalışan tüm emekçi özel güvenlik
görevlilerinin ister üyemiz olsun isterse olmasın haklarını sonuna kadar
aranması ve kamuoyunda özel güvenlik görevlilerinin hak ettiği değere kavuşması
için özel güvenlik görevlilerinden oluşan Güvenlik-İş Sendikası olarak
mücadelemize hep birlikte "Biz Birlikte Güçlüyüz" anlayışıyla devam edeceğimize
kimsenin şüphesinin olmamasının altı önemle bir kez daha çizilmiştir.

Başkanlar Kurulumuz, Sendikamızın birlik ve bütünlüğünün korunacağını ve
geliştirileceğini, kararlı adımlarla yürümeye devam edeceğini, Başkanlar
Kurulu'nun mutlak iradesi olarak ortaya koymuştur.

Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Haberdar Ol
Sosyal Medya

Copyright © 2019 | Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım