ArkaPlan

Erzurum İl Halk Kütüphanesi Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı..

# #
Fazla Çalışma Ücreti %60
Evlenme Yardımı 140 TL
Çocuk Yardımı 25 TL (HER AY
Silah Tazminatı GÜNLÜK 2 TL
Bayram Ödeneği 75 TL
Yakacak Yardımı AYLIK 30 TL
Ödenek Yardımı -
İlkokul için 100 TL
Ortaokul için 110 TL
Lise ve Dengi Okullar için 120 TL
Yüksek Okullar ve Üniversite için (okulun normal eğitim süresi artı 1 yıl süre ile sınırlı olmak üzere) 140 TL
Ölüm Yardımı -
İşçilerin İş Kazası Sonucu Ölümleri Halinde 1200 TL
İşçilerin Normal Ölümleri Halinde 800 TL
İşçinin Ana, Baba, Eş ve Çocuklarının Ölümü Halinde 300 TL
Tabii Afet Yardımı -
İşçilerin Yangın, Deprem, Sel ve Benzeri Afetlerden Zarar Görmeleri Halinde 1000 TL'YE KADAR

Açıklama

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (GÜVENLİK-İŞ)-Öz Avrasya Güvenlik Kor. ve Eğt. Hiz. Ltd. Şti. (Erzurum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi) adına KAMU-İŞ Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri Yüksek Hakem Kurulunca Karara Bağlanmıştır. 04.04.2017 Gün ve E.2017/66, K.2017/1016 sayılı karar ilişikte gönderilerek toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Toplu iş sözleşmesi 01.09.2016 – 31.01.2019 tarihleri arasında yürürlükte olacaktır. Türkiye’de özel güvenlik sektöründe ilklerin sendikası olan Güvenlik İş Sendikası olarak üyelerimiz adına imzalanan toplu iş sözleşmesi Erzurum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi – S.T.K. Güvenlik Sist. Özel Güvenlik Tic. Ltd. Şti.’de çalışan tüm üyelerimize ve özel güvenlik görevlilerine hayırlı olmasını diliyoruz. Toplu iş sözleşmesinde çocuk yardımı, bayram yardımı, ölüm yardımı, evlilik yardımı, silah tazminatı, ikramiye ve maaş ücret zammı belirlendi. Buna göre üyelerimiz… ÜCRET ZAMMI: 01.09.2016-31.12.2016 Tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 01.09.2016 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren % 1 yüzde bir oranında zam yapılmıştır. 01.01.2017-30.06.2017 Tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 01.01.2017 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren % 4 yüzdedört oranında zam yapılmıştır. 01.07.2017-31.12.2017 Tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 30.06.2017 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2017 tarihinden itibaren % 4yüzde dört oranında zam yapılmıştır. 01.01.2018-30.06.2018 Tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 01.01.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren % 4 yüzdedört oranında zam yapılmıştır. 01.07.2018-31.01.2019 Tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 30.06.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2018 tarihinden itibaren % 4yüzde dört oranında zam yapılmıştır. İKRAMİYE: Toplu iş sözleşme kapsamında işçilere İkramiye olarak Eylül ve Mart aylarında 5’er günlük olmak üzere toplam 10 günlük (5*2=10), ücretleri tutarında ikramiye ödenir. YEMEK YARDIMI: İhale sözleşmesi veya şartnamesinde yemek yardımı öngörülmediği takdirde, fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde, karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5 TL yemek bedeli ödenir. HASTALIK YARDIMI: Hastalık nedeni ile iş göremezliğe uğrayan işçilerin 3(üç) gün ve daha fazla istirahatli olmaları halinde Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeme yapılmayan günlere ait ücretlerin tamamı ve eksik ödeme yapılan günlere ait ücretlerin bakiyesi işverence ödenir. İşçinin hastalık nedeniyle işe devam edemediği veya raporlu olduğu sürelere ait yılda 5 defayı geçmemek üzere SGK tarafından ödenmeyen ilk 2 günün ücreti işveren tarafından ödenir. İşçinin, iş yerinin bulunduğu mahal veya başka bir mahalle sevk suretiyle viziteye çıkması halinde iş yerinden ayrı kalacağı zamanlarda; işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü taktirde geçirdiği süreler için işçi ücretli izinli sayılır. YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER Hizmet Süresi; 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 16 gün 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 22 gün 15 yıl ve daha fazla olanlara 28 gün

Haberdar Ol
Sosyal Medya

Copyright © 2021 | Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım