ArkaPlan

İlave Tediye Ödeme Tarihleri Belli Oldu

Güvenlik - İş

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2018/11212

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 1 nci maddesine göre 2018 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 26/1/2018, diğer yarısının 8/6/2018 tarihinde,

Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamının 24/12/2018 tarihinde ödenmesi;

Maliye Bakanlığının 11/1/2018 tarihli ve 404 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/1/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Not: Bu haktan Kadro Sürecinde Kadroya Geçebilenler yararlanacaktır.

Haberdar Ol
Sosyal Medya

Copyright © 2021 | Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım