ArkaPlan

İŞE İADE DAVASINI KAZANAN ÜYEMİZ 2 YIL SONRA SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA ALINDI

Kurulduğu günden beri İş Hukuku ve Sendika Hukukunda emsal birçok nitelikte kararlara imza atan, üyelerimizin haklarının korunması ve daha iyi şartlara taşınması adına aktif olarak çalışan, Av. Levent ATABAY liderliğindeki Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Hukuk Müşavirliğimiz, sendikamıza kazandırmış olduğu hukuk zaferlerine uzun ve zorlu süreç sonucunda bir yenisini daha eklemiş ve bizlere de bu başarının haklı gururunu yaşatmışlardır. 

Yüksekova Devlet Hastanesinde çalışmakta olan 3 üyemiz; 10/07/2017 tarihinde fesih bildirimi ile arkadaşları ile sürekli küfürleştiği, birbirlerine hakaret ettiği, hastane ve iş ortamını sürekli bozduğu, ve şirketin aldığı hizmet alım sözleşmesi şartnamesine aykırı davrandığı gerekçesiyle 4857 sayılı İş Kanununun 25/II maddesine göre iş akitlerinin derhal feshedilmiş ise de, üyelerimizin iş akitleri gerçekte olmayan sebepler varmış gibi gösterilerek hukuka ve usule aykırı olarak feshedilmesi üzerine harekete geçen hukuk müşavirliğimiz, üyelerimiz adına Ankara İş Mahkemesinde işe iade davaları açarak yapılan feshin haksız ve geçersiz olduğundan üyelerimizin eski işine iadesine karar verilmesi talep edilmiştir.

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Hukuk Müşavirliğimizin yoğun gayret ve çalışmaları sonucunda Mahkemece yapılan yargılama neticesinde talebin kabulü ile FESHİN HAKSIZ VE GEÇERSİZLİĞİNE, davacıların İŞE İADESİNE ve yasal tazminat ödenmesine karar verilmiştir.

Karara yönelik davalıların yaptıkları istinaf başvuruları, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından uygulamaya esas teşkil edecek emsal nitelikte ayrı ayrı esastan reddine kesin olarak karar verilmiştir.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve il özel idarelerinde, alt işveren nezdinde çalışmakta olan işçilere çalıştıkları kurumlarda sürekli işçi kadrolarına geçiş imkânı sağlayan düzenleme yapılmıştır. Kapsama giren 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinde sürekli işçi kadrosuna geçme imkanı hukuka aykırı şekilde elinden alınan üyelerimiz için Av. Levent ATABAY liderliğindeki Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Hukuk Müşavirliği tarafından bu kararın gereklerinin yerine getirilmesi, sürekli işçi kadrosuna geçişlerinin yapılması istenmiştir. Verilen uzun soluklu ve zorlu mücadele ve Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler sonucu üyelerimizin Yüksekova Devlet Hastanesine sürekli işçi kadrosuna atamalarının yapılması sağlanmıştır.

Başhukuk Müşavirimiz Av. Levent ATABAY ’a bu süreçte vermiş olduğu görüşlerin doğruluğunun mahkemelerce tespit edilmiş olmasından, yapmış olduğu katkılarından, göstermiş olduğu üstün başarısından ve her zaman perçinleşerek bizlere güç vermesinden, bu başarının haklı gururunu yaşatmasından dolayı teşekkür ederiz. Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası olarak her zaman haksızlığa uğrayan tüm özel güvenlik görevlilerinin yanında olduğumuzu ve olmaya da devam edeceğimizi, çalışma hayatına olumlu yön verdiğimizi ve bundan sonra da çalışmalarımızın bugüne kadar olduğu gibi üyelerimizin menfaati gözetilerek devam edeceğini saygılarımızla bildiririz.

Kamuoyuna duyurulur.

 

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası

Genel Yönetim Kurulu

Haberdar Ol
Sosyal Medya

Copyright © 2020 | Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım