ArkaPlan

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerinin Tek Tip Üniforma Uygulaması

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerinin Tek Tip Üniforma Uygulamasına' ilişkin resmi web sitesinden yazı bir açıklama yayınladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün yaptığı yazılı açıklamada;

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerinin Tek Tip Üniforma Uygulaması

Ülkemiz genelinde halihazırda yaklaşık 333 bin özel güvenlik görevlisi aktif olarak görev yapmaktadır. Bunlardan 116 bin civarında özel güvenlik görevlisi, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 04 Nisan 2018 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosuna geçirilerek görev yapmaya başlamıştır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan özel güvenlik görevlilerinin; toplum nezdindeki saygınlıklarının, güvenilirliklerinin, aidiyet duygularının, kuruma bağlılıklarının, görünürlüklerinin arttırılması, önleyici güvenlik hizmetlerinin etkin biçimde yürütülmesinin sağlanması, birlikte çalışabilme yetilerinin geliştirilmesi ve yenilenmesi amacıyla tek tip üniforma giymeleri yönünde Bakanlığımızca yapılan çalışmalar tamamlanarak “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine Ait Üniforma Yönergesi” 15 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kamu Kurum ve Kuruluşları bu tarih itibariyle yeni üniformaları ile görev yapabilecek olup, isteyenler halihazırda kullandıkları üniformaları 15 Eylül 2021 tarihine kadar kullanabilecektir.

Çalışma kapsamında; şapka, bere ve üniformada yer alan Özel Güvenlik Yıldızı ile Göğüs Arması başta olmak üzere diğer ibarelerin tamamı yeniden tasarlanarak özel güvenlik görevlilerinin görünürlüklerinin artırılması amaçlanmış olup, üniformalar modern, çağdaş ve günümüz şartlarına uygun tasarlanmıştır.

Ayrıca tek tip üniforma uygulaması ile ilgili olarak; Yönerge ve ekleri, Üniformaların Alımına İlişkin Usul ve Esaslar ile Üniforma Kataloğu Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığımıza ait @EGMozelguvenlik twitter adresi ve www.egm.gov.tr/ozelguvenlik web sayfasında yayımlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Haberdar Ol
Sosyal Medya

Copyright © 2021 | Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım