ArkaPlan

Özel Güvenliklerin Güvenlik Soruşturması Sonuçlarının Değerlendirilmesi Hakkında Genelge

Güvenlik-İş Sendikası olarak bir çok platformda dile getirdiğimiz fiili çalışan özel güvenlik görevlilerinin önemli sorunu olan kimlik iptali konusunda yaşanılan mağduriyetler nedeni ile çözüm odaklı 81 İl Valiliğine yazılan Genelge için başta özel güvenlik görevlilerinin sorunlarına kayıtsız kalmayan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya , İller İdaresi Genel Müdürlüğüne ve Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığımıza tüm özel güvenlik çalışanları adına teşekkür ediyoruz.

Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuatı gereği, özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler hakkında valiliklerce yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca yapılan çalışmalar ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar neticesinde;

         Özellikle fiilen bir iş yerinde istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin mağduriyet yaşamaması amacıyla İller İdaresi Genel Müdürlüğünce 81 il valiliğine 06/05/2022 tarihli bir Genelge gönderilmiştir.
İlgili Genelge..