ArkaPlan

REZİLSİNİZ, SAHADA KARŞILIĞI OLMAYANLARLA YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ...

Güvenlik-İş Sendikamız yöneticilerinin, bölge başkanlarımızın, üyelerimizin ve gönüllü arkadaşlarımızın yürüttükleri sendikal örgütlenme faaliyetleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Bakırköy Çırpıcı Şehir parkında Sendikamız Yöneticisi ve Bölge Başkanlarımıza karşı yapılan sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, işçi arkadaşlarımızla dayanışma içerisinde sendikal  mücadelemizi sürdüreceğimizi bildiriyoruz.  


HAK-İŞ’e bağlı Öz GÜVEN SEN Sendikasının yöneticisi, il temsilcisi ve temsilcileri oldukları dile getirilen ve planlı bir şekilde kalabalık grup tarafından Sendikamızın yöneticilerine saldırılarak, işçiler adına sendikal faaliyetlerde bulunan Sendikamız Yöneticilerine saldırı ve tehditle engel olmaya çalışan kişilerin bu tavırlarının yargı önünde ve işçi arkadaşlarımızın vicdanında hak ettikleri karşılığı bulacağından kuşkumuz yoktur. 


Anayasayı ve kanunları tanımayan malum sendika, kendilerini siyasi olarak sahada lanse edip, sendikamıza çalışan işçilerin anayasal ve yasal haklarından üstün görmekte ve tehditlerle sahada dolaşmaktadır.


Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTGÜVEN A.Ş’de uzun zamandır saha çalışmalarımızı etik sendikal anlayışla gerçekleştirirken, İSTGÜVEN A.Ş’de çalışan özel güvenlik emekçilerinin tüm sosyal ve mali haklarını aramaktan, onlar için mücadele etmekten, el ele kol kola olmaktan vazgeçmeyeceğiz, malum sendika özel güvenlik emekçileri istifa ettikçe ne yapacağını şaşırmıştır.


 İstanbul Büyükşehir Belediyesinde iki seçim arasında zorla ve baskı ile malum sendikaya üye yapılan İSTGÜVEN A.Ş’de çalışan özel güvenlik emekçileri için asla yorulmayacak ve asla pes etmeyeceğiz.

Hak-İş’e bağlı Öz Güven Sen Sendikası işçinin hür iradesine ve Sendika saha çalışmalarına ipotek koymaya çalışıyor olsa da bizlere yapılan bu tür çirkin saldırılar ve tehditler bizleri olumsuz yönde etkilemeyecektir


Ama bilinsin ki, yapılan her bir müdahale bizleri durdurmaz, tam aksine daha da güçlendirir. 


İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTGÜVEN A.Ş’de çalışan özel güvenlik emekçilerinin yanında TÜRK-İŞ var, Güvenlik-İş Sendikası var. 


Biz emekçilerin önünde ya da arkasında değil, yan yana durarak mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz. 

Bizleri tercih ettikleri için İSTGÜVEN A.Ş’de çalışan emekçiler hiç bir zaman pişman olmayacaklar.


Güvenlik-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu

Haberdar Ol
Sosyal Medya

Copyright © 2022 | Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım