ArkaPlan

Haberler

Manisa Büyükşehir Belediyesi İle TİS Görüşmeleri Başladı

06 Kasım 2020, Cuma

Güvenlik-İş Sendikamız ile Manisa Büyükşehir Belediyesi (BESOT MANİSA BELEDİYESİ MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ULAŞIM TOPLU TAŞIMACILIK,SOSYAL TESİSLER İŞLETMECİLİĞİ TURİZM VE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş) arasında yapılacak yeni dönem toplu iş sözleşmesi için görüşmeler başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği yaptığı ilk toplantı 05.11.2020 tarihinde gerçekleşti. Sendikamızı temsilen Genel Başkan Yardımcımız Ahmet DURCUK ve Galip Bektaş GÜVENÇ, İzmir Bölge Başkanımız Hüseyin Kalender, Toplu Sözleşme Uzmanı Abdurrahman TATLIPINAR ve Deniz CAN katıldı. BESOT A.Ş adına Genel Müdür Mustafa YUR ve Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Harun YILDIZ katılmıştır. Toplu iş sözleşmesi görüşmesinin ilk toplantısında, taraflar arasında yapılan değerlendirmelerle idari maddeler üzerinde anlaşma sağlandı. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerimizin ülkemize, teşkilatımıza, üyelerimize ve Manisa Büyükşehir BESOT A.Ş. hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.. Manisa Büyükşehir Belediyesi BESOT A.Ş. yetkililerine ev sahipliğinden dolayı Güvenlik-İş Sendikamız adına teşekkür ediyoruz. Özel güvenlik görevlilerinin etkili Sendikası Güvenlik-İş olarak her zaman üyelerimizin daha iyi bir geleceğe ve yarınlara güvenle bakması için çalışmaya devam edeceğiz.. Biz Birlikte Güçlüyüz..

Detaylı Bilgi

Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ'ten 81 İl'de Basın Açıklaması

05 Kasım 2020, Perşembe

TÜRK-İŞ 81 İl'de Basın Açıklaması Düzenledi. Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ, torba kanun taslağının esnek, güvencesiz ve kuralsız çalışma riskini ortaya çıkaracağından dolayı 81 il de Bölge ve İl Temsilcilikleri önünde basın açıklaması düzenledi. Düzenlenen basın açıklamalarında Güvenlik-İş teşkilatımız da katılım sağlayarak destek oldu.

Detaylı Bilgi

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

03 Kasım 2020, Salı

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 24. Dönem Yedinci Toplantısı 03 Kasım 2020 Salı Günü Ankara’da, Konfederasyon Genel Merkezi’nde tek gündemle olağanüstü toplandı. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Toplantısına Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI ve Konfederasyonumuza üye sendikaların Genel Başkanları katıldı. Başkanlar Kurulu toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmekte olan “torba kanun” konusundaki gelişmeler değerlendirilmiş, aşağıdaki hususların duyurulmasına karar verilmiştir: 1-Ülkemizde küresel salgın Covid-19’un yaygınlaştığı ve başta ücretli çalışanlar olmak toplumun tüm kesimlerinin tedirgin olduğu bir ortam yaşanmaktadır. İşçilerin önemli bir bölümü, kısa çalışma ve ücretsiz izne çıkarılma durumuyla karşı karşıya kalmıştır. Daha düşük bir gelirle geçimlerini sürdürmeye çalışmaktadır. İş ve gelir güvencesinde duyulan endişe, ekonomide yaşanan olumsuzluklarla giderek artmaktadır. Çalışma ve yaşama şartlarındaki olumsuzluğa, sağlıklarını kaybetme ihtimalinin her geçen gün artmasına rağmen işçiler fedakârca üretimi sürdürmenin gayreti içindedir. 2-Ülkemizin, ekonomik ve sosyal alanda zorlu şartlarla karşı karşıya kaldığı bu dönemde, çalışma hayatını doğrudan ilgilendiren konularda işçi kesimiyle bir istişare yapılmadan, Üçlü Danışma Kurulunda görüşülmeden, doğrudan işçilerin hak kayıplarına yol açacak düzenlemeler peşi sıra gündeme getirilmektedir. 3-Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan ve “torba kanun” olarak nitelendirilen “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile çalışma hayatına ilişkin konularda da bazı düzenlemeler yapılması öngörülmüştür. 4-TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 27 Ekim 2020 günü Ankara’da bulunan sendika genel başkanlarının katılımıyla olağanüstü toplanarak gelişmeler ile Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri ve kesimler adına yapılan konuşmaları değerlendirmiştir. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak tüm siyasi partilere, grup başkanlıklarına ve milletvekillerine gönderilen görüşün Komisyonda dikkate alınmadığı tespitinde bulunmuştur. TÜRK-İŞ Bölge ve İl Temsilcileri tarafından 81 ilde gerçekleştirilen “Kitlesel Basın Toplantısı” Kanun Teklifiyle ilgili duyarlılığımızın bir göstergesi olarak kabul edilmelidir. 5- TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, sorunların müzakere yoluyla çözümünden yana olmuştur. İş Kanunu düzenlenirken sosyal taraflar görüşlerini ortaya koymuş, işçi ve işveren arasında belli bir denge sağlanmıştır. İşçi kesiminin duyarlı olduğu “esnek çalışma” konusunda yapılmak istenen düzenlemeler, geçmişte de çok tartışılmıştır. Ortamın uygun olduğu düşünülerek tekrar gündeme getirilen tekliflerin iş barışını sağlamayacağı açıktır. 6-TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, ülkemizde istihdamın artmasını önemli görmektedir. Salgının ülkemizde görülmesinden bu yana olumsuz etkileri, özellikle istihdamda gerileme ve işsizlikte artış olarak ortaya çıkmıştır. Salgının istihdam üzerindeki olumsuz etkisini gidereceği varsayılan tedbirler işçi haklarını ve iş şartlarını daha da geriletme temelinde uygulanmak istenmektedir. Çalışanların istihdama yaklaşımı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından tanımlanan “insana yakışır iş” kapsamındadır. Yatırıma, üretime ve katma değer artışına dayanmayan istihdam artışı sadece kağıt üzerinde kalacaktır. Yeni işleri sağlayacak yatırımlar yerine mevcut işlerin paylaşılması ekonomide üretim artışı getirmeyecektir. İşverenleri teşvik ederek istihdam artışı sağlanamadığı ortaya çıkmıştır. 7-Kanun Teklifi ile yapılmak istenen düzenlemede; 25 yaş altındaki ve 50 yaş üzerindeki işçiler için işverene belirli süreli sözleşme biçimini uygulama imkânı getirilmekte, böylece milyonlarca işçinin kıdem ve ihbar tazminatı alma, işe iade davası açma ve iş güvencesi hakkı ortadan kaldırılmaktadır. Tam zamanlı olarak çalışan işçiler işveren tarafından kısmi çalışmaya zorlanabilmekte, işçinin istismarına açık kapı bırakılmaktadır. Bu yolla da kıdem tazminatı hakkının kısıtlanması imkânı işverene tanınmaktadır. Genç işçilerin emeklilik hakkı, ilk sigortalılık süresi ileriye taşınarak zorlaştırılmaktadır. Kayıtdışı işçi çalıştıran işverene af getirilmekte, getirilen yeni teşvikler işçinin işsiz kalması durumunda güvencesi olarak oluşturulan işsizlik sigortası fonundan karşılanmaktadır. Yapılan bütün düzenlemeler işveren odaklıdır. İşçinin haklarına yönelik herhangi bir iyileştirme yoktur. 8-TBMM’de bulunan Kanun Teklifi kabul edilirse çalışma hayatında yeni huzursuzluklara yol açacaktır. Üç İşçi Konfederasyonu TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK tarafından bugün yapılan ortak açıklamaya olumlu yaklaşım gösterilmeli ve esnek çalışmaya dönük düzenlemeler TBMM gündeminden geri çekilmelidir. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, TBMM’de görüşülecek olan Kanun Teklifi görüşmelerinin izlenmesini ve gelişmelere göre değerlendirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu kapsamda işçiler görüş ve tepkilerini işyerleri ile bölge ve illerde düzenlenecek toplantı ve eylemlerle ortaya koyacaktır.

Detaylı Bilgi

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ VE DİSK’TEN ORTAK AÇIKLAMA

03 Kasım 2020, Salı

Üç Büyük İşçi Konfederasyonu (TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK), Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde olan torba yasa teklifinin çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerine karşın yazılı olarak ortak açıklama gerçekleştirdi. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK’TEN ORTAK AÇIKLAMA “ESNEK ÇALIŞMAYA DÖNÜK DÜZENLEMELER GERİ ÇEKİLMELİDİR” TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK olarak TBMM gündeminde olan torba yasa teklifinin çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerinden duyduğumuz ortak kaygıyı ve teklifin yaratacağı sakıncaları kamuoyu ile paylaşıyor ve teklifin İş Hukukuna esneklik getiren hükümlerinin TBMM gündeminden geri çekilmesini talep ediyoruz. Kanun Teklifiyle belirli süreli iş sözleşmesinin kapsamının genişletilmesi ve yaygınlaştırılması söz konusudur. Belirli süreli sözleşme ile çalışan işçiler, kıdem ve ihbar tazminatı ile iş güvencesi (işe iade davası) hükümlerinden yararlanamadığından bu düzenlemeyi son derece sakıncalı buluyoruz. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların hiçbir şarta bağlı olmaksızın belirli süreli iş sözleşmesi ile (geçici işçi olarak) istihdam edilmesi sonucunda kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklardan yararlanamamaları büyük haksızlıkların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Yaşa bağlı olarak getirilecek bu düzenleme çalışanlar arasında ayrıma yol açacaktır. Çalışma düzeni ve sosyal adaletin bozulmasına neden olacaktır. Ülkemizde belirsiz süreli iş sözleşmesi esasına dayalı olarak düzenlenen iş hukuku düzeninin alt üst olmasına yol açacaktır. Ayrıca yaşa bağlı olarak getirilen bu ayrım Anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır. Kanun Teklifinde 25 yaş altında olup 10 günden az çalışma günü olan çalışanlara yönelik bir düzenleme yer almaktadır. Bu teklifle, 25 yaş altındaki işçilerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin ödemelerinin yapılması yükümlülüğü ortadan kaldırılmaktadır. Bu teklif çalışanların işsizlik, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası, meslek hastalığı ve analık gibi hayati öneme sahip haklardan yararlanmasını ortadan kaldıracaktır. Bu düzenlemeyi özellikle sosyal güvenlik hakkı açısından sakıncalı buluyoruz. Yaşa ve çalışma biçimine bağlı olarak sosyal güvenlik haklarından mahrumiyet getirecek bu düzenlemenin de Anayasanın eşitlik ve sosyal güvenlik hakkı hükümleriyle çeliştiğini düşünüyoruz. Torba kanun teklifinde kısmi çalışmanın yaygınlaştırması amaçlanmıştır. Kısmi çalışma yaşlılık aylığı, malullük aylığı, işsizlik ödeneğine hak kazanma gibi pek çok konuda ciddi hak kayıpları yaratacağı için bu düzenlemeyi sakıncalı buluyoruz. Üç işçi konfederasyonu olarak işçilerin başta kıdem tazminatı ve sosyal güvenlik hakları olmak üzere Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış haklarına zarar vereceğini düşündüğümüz bu teklifin geri çekilmesini talep ediyoruz. Ülkemizin küresel salgın ve deprem felaketiyle uğraştığı ve yaralarını sarmaya çalıştığı bu zor günlerde, çalışanları büyük endişelere sevk eden ve hak kayıpları yaratacak bu teklifin TBMM gündeminden geri çekilmesi bütün çalışanların ortak arzusudur. TBMM’deki bütün siyasi partileri bu konuda sağduyulu davranmaya ve işçilerin sesine ve arzusuna kulak vermeye çağırıyoruz. Üç işçi konfederasyonu olarak bu konuda ısrarlı olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK olarak, çalışma hayatının sorunlarıyla ilgili düşünülen düzenlemelerin ülkemizde uzun bir geçmişi olan sosyal diyalog mekanizmaları kullanılarak ele alınmasından yana olduğumuzun bir kez daha altını çiziyoruz. KAMUOYUNA SAYGIYLA ARZ OLUNUR. Ergün ATALAY Mahmut ARSLAN Arzu ÇERKEZOĞLU TÜRK-İŞ Genel Başkanı HAK-İŞ Genel Başkanı DİSK Genel Başkanı

Detaylı Bilgi

TİGEM Teftiş Kurulu Başkanı ASLAN’a Ziyaret

02 Kasım 2020, Pazartesi

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM Teftiş Kurulu Başkanı Sayın İhsan ASLAN’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette güncel konular istişare edildi. Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI, TİGEM Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı İhsan ASLAN’a, Sendikamıza göstermiş olduğu ilgi ve duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. TİGEM Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Sayın İhsan ASLAN, Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI’ya yapılan ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek teşekkür etti.

Detaylı Bilgi

UNI Global Union G4S Küresel Toplantısı Gerçekleşti

30 Ekim 2020, Cuma

Ülkemizde de faaliyet gösteren G4S firmasında devam eden Küresel Sözleşme şartlarının değerlendirilmesi ile alakalı yapılan Uluslararası Birlik toplantısına Sendikamız İdari ve Mali İşler Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ahmet DURCUK ve Dışilişkiler Koordinatörümüz Kenan KARABULUT katılım sağladılar. Toplantıda Türkiye'de özel sektörde yapılan çalışmalar çok uluslu firmalarda yapılan örgütlenme çalışmaları ve karşılaşılan sorunlara karşı küresel anlamda ne yapılabileceği üzerine görüşmeler yapıldı. Toplantıda ayrıca Türkiye'de özel sektör örgütlenmesi ile alakalı Sendikamız adına Ahmet DURCUK bir sunum gerçekleştirdi. Özel Güvenlik Sektöründeki sorunları tüm platformlarda tartışmaya ve bir çözüm bulmak adına çalışmaya devam ediyoruz.

Detaylı Bilgi

Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun

29 Ekim 2020, Perşembe

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 97. yıldönümünü Millet olarak coşkuyla kutlamaktayız. Yaşanılan her türlü zorluk ve sıkıntılara rağmen inanç ve kararlılıkla kazanılan bu büyük zafer, egemenliği millete teslim eden Cumhuriyeti armağan etmiştir. Kadını, erkeği, çocuğuyla gösterilen büyük gayret ve fedakârlıklarla verdiğimiz bu bağımsızlık mücadelesinden elde ettiğimiz Cumhuriyet; demokrasinin, çağdaşlığın, birlikteliğin temeli olmuştur. Milletimiz, bugünde hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak, birlik ve beraberlik içerisinde, hoşgörüsünü, sağduyusunu kaybetmeden ilerleme yolunda sağlam adımlarla yürümeye devam edecektir. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutlarım. Güvenlik-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu

Detaylı Bilgi

MEVLİD KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN

28 Ekim 2020, Çarşamba

Alemlere rahmet olarak dünyaya gelen sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğduğu gece olan Mevlid kandilini karşılamanın ve idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Mevlid Kandili, Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V)'in kainat ufkundan bir güneş gibi doğduğu gündür. Böylesine önemli günler manevi duygularımızı canlandıran, kendimizi sorgulamamıza vesile olan, paylaşmanın ve dayanışmanın hat safhaya çıktığı müstesna zaman dilimleridir. Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı Mevlid kandilinin rahmet, merhamet, barış, huzur ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını diliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Güvenlik-İş Sendikası olarak başta tüm İslam âleminin, teşkilatımızın, üyelerimizin ve özel güvenlik işçilerinin kandillerini tebrik ediyoruz. Güvenlik-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu

Detaylı Bilgi

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU ANKARA’DA TOPLANDI

27 Ekim 2020, Salı

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 27 Ekim 2020 Salı günü saat 11:00’de TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde toplandı. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu hafta içinde aldığı karar ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye devam eden torba kanun taslağının esnek, güvencesiz ve kuralsız çalışma riskini ortaya çıkaracak maddelerine karşı, 81 ilde bölge ve il temsilcilikleri önünde basın açıklamaları yapılmasına karar vermişti. Ankara’da bulunan başta TÜRK-İŞ Genel Merkezi olmak üzere 81 ilde bölge ve il temsilcilikleri önünde basın açıklamaları gerçekleştirildi. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Toplantısında Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI, Konfederasyonumuza üye Genel Merkezi Ankara’da bulunan sendikaların Genel Başkanları ile Şube Başkanları TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde bir araya gelerek Başkanlar Kurulu’nda son gelişmeleri değerlendirdi.

Detaylı Bilgi

TÜRK-İŞ’ten 81’ilde Basın Açıklaması

27 Ekim 2020, Salı

Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ, torba kanun taslağının esnek, güvencesiz ve kuralsız çalışma riskini ortaya çıkaracak maddelerine karşı 81 ilde bölge ve il temsilcilikleri önünde basın açıklaması düzenledi. Düzenlenen Basın Açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Detaylı Bilgi
Haberdar Ol
Sosyal Medya

Copyright © 2021 | Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım