ArkaPlan

Haberler

SENDİKAMIZ İLE VAKIFBANK PYS GÜVENLİK A.Ş. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SÜRECİ HAKKINDA

22 Mart 2021, Pazartesi

Ülkemizde VakıfBank’ın güvenlik hizmetlerini yürütmekte olan PYS Güvenlik Anonim Şirketi bünyesinde çalışmakta olan özel güvenlik işçileri adına Güvenlik-İş Sendikamız örgütlenme çalışmalarını 29.01.2020 tarihinde başarıyla tamamlamıştır. VakıfBank PYS Güvenlik A.Ş. 21.02.2020 tarihinde İstanbul Anadolu 4. İş Mahkemesinde tarafımıza gelen yetki belgesine itiraz davası açmıştır. Sendikamız sürecin uzamaması için konuyu Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ yönetimine taşımıştır, ve süreç içerisinde Sendikamız davayı kazanmış işveren tarafından da süreç uzatılmayarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tarafımıza PYS Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi’nde işletme toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi 18.08.2020 tarihinde tarafımıza ulaşmıştır. Sendikamız PYS Güvenlik Anonim Şirketi ile özel güvenlik görevlilerinin hak, sorumluluk ve menfaatlerinin iyileştirilmesi amacı ile 28.09.2020 tarihinde görüşmelere başlamıştır. Sendikamız Güvenlik-İş , TİS görüşmelerine başlamadan önce tüm üyelerimizi kısa mesajla bilgilendirerek görüş ve önerileri alarak hep birlikte Toplu İş Sözleşmesi taslağı hazırlıkları için sizlerden gelen önerileri de katarak ve sahada yüz yüze görüşmeler yaparak, bizzat sendikamıza gelen üyelerimizle birlikte toplu iş sözleşmesi taslağını oluşturduk.. Sendikamız bugüne kadar olduğu gibi, bu sözleşme sürecinde de sosyal diyalog anlayışını terk etmemiş, çalışma hayatını tehdit eden uzlaşmaz bir tavır sergilememiş ve sözleşmenin masada sonuçlanması için elinden gelen çabayı göstermiş olup, TİS masasında görüşmelerde de bir üyemizin görüşlerini açıkça paylaştırdık, Güvenlik-İş Sendikası olarak üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak için mücadelemizi verdik. İlgili işveren yetkilileri ile gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 3 oturum neticesinde İşveren yetkilileri tarafından son oturumda 01.01.2021 tarihinde başlamak üzere 1 yıl süreli ve yüzde 5, yüzde 5 , olmak üzere yılda yüzde 10 maaş zammı dışında teklif verilmemiştir, hiçbir sosyal hak ve yan ücret, ikramiye vs. kabul etmeyen işveren yetkilileri ile anlaşmaya varılamamıştır. TİS görüşmelerinde VakıfBank bünyesinde PYS Güvenlik A.Ş’de çalışan değerli üyelerimiz adına gerekli tüm mücadeleyi verdik, Sendikamız içerisinde yıllarca VakıfBank bünyesinde çalışan arkadaşlarımız olduğunu da unutmamalıyız, Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ Yönetimi de süreci yakinen takip etmiştir ve görüşmeler yapmıştır, ancak buna rağmen anlaşma sağlanamamış olup teklifimizin yüksek bulunduğu söylenmiştir. Güvenlik-İş Sendikamızın hazırlıkları sunduğu taslak metninde mevcuttur, görüşmelerde örgütlü olduğumuz ve TİS imzaladığımız diğer iş yerleri de örnek gösterilmiştir, ancak işveren yetkilileri tarafından verilen teklifi kabul etmemiz mümkün değildir. Yaşanan uyuşmazlık üzerine konu Resmi Arabulucuya intikal etmiştir. Resmi Arabulucu da görev süresi içerisinde taraflar arasında herhangi bir uzlaşma sağlayamamış ve ilgili konu Yüksek Hakem Kuruluna TİS’in çözülmesi için başvurulmuştur. Öncelikle bilinmesi gereken şudur. TİS teklif taslağında, sözleşmenin yürürlük süresi dahil olmak üzere hiçbir konuda anlaşma sağlanamamıştır. Bu husus resmi arabulucu raporu ile sabittir. YHK’ya gönderilen TİS teklif taslağında, bizim istediğimiz sözleşmenin başlangıç tarihi 01.01.2020 tarihidir. Bu madde sendikamızın üzerinde durduğu en önemli maddedir. Şirket ile yapılan görüşmelerde bu konu üzerinde ciddi tartışmalar yaşanmıştır. Sendikamız YHK başvuru formunda da bu durumu dip not olarak YHK’ya bildirmiş, İşçilerin hak kaybına uğramaması için sözleşmenin başlangıç tarihini yetki tespit tarihine çekilmesi gerektiğini özellikle belirtmiştir. Ancak YHK yetki tespitine yönelik itiraz olması halinde sözleşme başlangıç tarihini yetki tespit tarihine değil, yetkinin alındığı tarihte başlatmaktadır. İhaleli olmayan tüm özel sektör işyerleri için de bu şekilde karar vermektedirler. Buna ilişkin benzer durum YSS ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş bünyesinde de yaşanmıştır. Söz konusu işyerinde de şirket itiraz etmiş, dava sendikamız lehine sonuçlanmış, anlaşmazlık çözüme kavuşmayınca TİS Teklif Taslağı YHK’ya gitmiştir. YHK TİS başlangıç tarihini yetki tespit tarihine değil, yetki belgesinin alındığı tarihe çekmektedir. Bu durum bu sözleşmeye özgü değildir. YHK için bir ilke kararı haline gelmiştir. YHK kararları zaman zaman beklentilerin çok uzağında kalsa da sonuç olarak kararları kesindir. Taraflar bu kararlara uymakla yükümlüdür. Ancak tüm üyelerimiz bilmelidir ki; sendikamız bu hususta yapılması gereken her şeyi yapmıştır, yapmaya da devam etmektedir. Örgütlenme sürecinden , sözleşmenin imza tarihine kadar her alanda mücadele yaşanmıştır, bu bizim için bir başlangıçtır. İlk sözleşme olmasına rağmen, ilkesel olarak önemli haklar elde edilmiştir. YHK’da Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ temsilcilerinin verdiği bilgiye göre TİS imzalanmış olup, TİS resmi olarak Sendikamıza ulaşınca web sitemizden resmi olarak paylaşılacaktır. Sosyal medya mecralarında örgütlenme sürecinin başladığı andan itibaren ve TİS’in YHK’da imzalanmasının duyulmasının ardından , belli kişilerin Sendikamız hakkında iftira ve karalamalarına üzülerek şahit oluyoruz, kanundan bir haber olan ve amaçları birlik ve beraberliği zedelemek olan bu kişilerin yapmış oldukları paylaşımların ve yazılanların gerçeği yansıtmadığı şeffaflıkla açıkladığımız tüm süreç içerisinde açıkça ortadadır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur..

Detaylı Bilgi

AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE, MİNNETLE VE SAYGIYLA ANIYORUZ

17 Mart 2021, Çarşamba

Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını ve geleceğimizi kurtarmak için her şeyimizi ortaya koyarak mücadele ettiğimiz büyük bir zaferdir. Milletimizin azminin, vatan aşkının, bayrak sevgisinin önünde hiçbir gücün duramayacağını göstergesi olan, ulusal tarihimizde ve dünya tarihinde niteliği ve sonuçları açısından çok öneme sahip, 18 Mart Şehitler Günü Ve Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümünü kutlamaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Birlik ve beraberlik içinde Milletçe kenetlenmenin açık bir sembolü olan Çanakkale zaferi, ecdadımızın iman ve azminin bir ifadesidir. Bağımsızlığımızın ve bölünmez bütünlüğümüzün korunması, huzur ve güven içinde yaşamamız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin yaptığı fedakârlık hiçbir zaman unutulmayacaktır. Milletimizin değerlerinin ne kadar sağlam ve güçlü olduğunu tarih boyunca kanıtlayan ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu kutsal toprakları, aynı şuurla sahip çıkarak korumak ve bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde aktarmak olacaktır. Bu duygu düşünceler ile Güvenlik-İş Sendikası olarak tüm meslektaşlarım adına Çanakkale Zaferinin 106. Yıldönümünü kutluyor, vatan topraklarımızın kurtarılmasında canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygı ile anıyoruz. Güvenlik-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan Ömer ÇAĞIRICI

Detaylı Bilgi

TCDD İHALE ŞARTNAMESİNDEN KAYNAKLANAN ÜCRET DÜŞÜKLÜĞÜ HAKKINDA

17 Mart 2021, Çarşamba

Sendikamız, kurulduğu günden itibaren meslektaşlarımız özel güvenlik görevlilerinin ücret ve diğer sosyal haklarının korunması, çalışma şartlarının daha da iyileştirilmesini gaye edinmiş her zaman bu doğrultuda hareket etmiştir. 2020 yılında TCDD ile alt işveren ihale şartnamesi ile asgari ücretin yüzde 50 ‘si ile çalışıyor iken 2021 yılı Mayıs ayı için ücretlerde asgari ücretin yüzde 40 olarak düşürüldüğü ihale şartnamesinde belirtilmiştir. T.C.D.D 1. Bölgede çalışan özel güvenlik görevlilerinin hak kaybına uğramaması için Sendikamız TCDD’ye bağlı müdürlüklerinde çalışan üyelerimizi ziyaret edilerek ihale şartnamesi sonucu kaynaklanan ve ücret düşüklüğü yaşayan meslektaşlarımızla görüşerek, sorun ve talepler dinlenmiştir. Bu minvalde; Güvenlik-İş Sendikamız ücret düşüklüğünün uygulandığı T.C.D.D' de 1.Bölgede çalışan özel güvenlik görevlisi meslektaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için girişimlerde bulunmuştur. İlk olarak TCDD Genel Müdürü Sayın Ali İhsan UYGUN’u makamında ziyaret eden Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI ihale şartnamesinden kaynaklanan ücret düşüklüğünü dile getirmiş ve TCDD Genel Müdürü Sayın Ali İhsan UYGUN ile karşılıklı istişare etmiştir. Sendikamız daha sonra ilgili konu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil KARAİSMAİLOĞLU‘ nu makamında ziyaret ederek üyelerimizin ve Sendikamızın talepleri dile getirilmiştir. Yapılan girişimler sonucu TCDD’de 1. Bölgede çalışan üyelerimiz özel güvenlik görevlileri için 2021 yılı için asgari ücretin 40 fazlası öngörülen ücretlerde Sendikamızın ve Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ’in yoğun girişimleri sonucu Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil KARAİSMAİLOĞLU’nun talimatı ile yüzde 5 daha artırarak yeni ihale şartnamesinin asgari ücretin yüzde 45 fazlası yansıtılacağı belirtilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil KARAİSMAİLOĞLU’na, TCDD Genel Müdürümüz Sayın Ali İhsan UYGUN’a , Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ’e , Sendikamız Güvenlik-İş ve TCDD’de çalışan üyelerimiz özel güvenlik görevlileri adına duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz. Biz Birlikte Güçlüyüz.. Saygılarımızla…

Detaylı Bilgi

Sendikamızdan Et ve Süt Kurumu Sincan Kombina Müdürü Erol'a Ziyaret

11 Mart 2021, Perşembe

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcımız Fevzi KARATAŞ, Et ve Süt Kurumu Sincan Kombinası Müdürü Sayın Hüseyin EROL'u makamında ziyaret ederek yeni görevlerinin hayırlı olması dileğinde bulundu. Ziyarete Ankara Bölge Başkan Yardımcımız Orhan TEKBALKAN İşyeri Temsilcimiz Ömer Ramazan Ulubaş ve üyemiz özel güvenlik görevlisi Satılmış GÜLEY eşlik etti. Görüşmede kurumda çalışan özel güvenlik görevlisi meslektaşlarımızın sorun ve talepleri ile Sendikamızın çalışmaları hakkında istişare edildi. Et ve Süt Kurumu Et Kombinası Müdürü Hüseyin EROL'a Sendikamız Güvenlik-İş'e göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederiz.

Detaylı Bilgi

AFET EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

11 Mart 2021, Perşembe

İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU ve TÜRK-İŞ Genel Başkanımız Ergün ATALAY tarafından 2021 Afet Eğitim yılı kapsamında, konfederasyonumuz ile İçişleri Bakanlığı arasında Afet Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı. İçişleri Bakanlığı ile konfederasyonumuz arasında 11 Mart 2021 Perşembe günü gerçekleşen Afet Eğitim İşbirliği Protokolü’ne; TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan AĞAR, TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi IRGAT, TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp ALEMDAR Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI ve Konfederasyonumuza bağlı sendika başkanları katıldı.

Detaylı Bilgi

TÜRK-İŞ YÖNETİMİNDEN ŞEHİT KORGENERAL OSMAN ERBAŞ’IN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

11 Mart 2021, Perşembe

TÜRK-İŞ Genel Başkanımız Ergün ATALAY, AK Parti İzmir Milletvekili Binali YILDIRIM ve beraberindeki heyet ile geçtiğimiz günlerde Bitlis'te askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen Korgeneral Osman Erbaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. ATALAY, Merkez Orduevi'ndeki taziye ziyaretinde, şehit korgeneralin eşi Ziynet ERBAŞ’a, Hatay'ın Belen ilçesinde oluşturulan TÜRK-İŞ Korgeneral Osman Erbaş Şehitler ve Kadın İşçiler Hatıra Ormanı'nın albümünü takdim etti. Ziyarette, Osman Erbaş'ın pilot olan oğlunun TÜRK-İŞ’ bağlı Hava-İş Sendikasına üye olduğunu belirten ATALAY, şehit korgeneralin emanetlerine her zaman sahip çıkacaklarını ifade etti. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş’ın da bulunduğu taziyede ATALAY’a, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan AĞAR, Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI, Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan da eşlik etti.

Detaylı Bilgi

Sendikamızdan DHMİ Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Daire Başkan Yardımcısı Aydos'a Ziyaret

10 Mart 2021, Çarşamba

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcılarımız Ahmet DURCUK ve Galip Bektaş GÜVENÇ ile birlikte Devlet Hava meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Daire Başkan Yardımcısı Sayın Eyüp Aydos'u makamında ziyaret ederek yeni görevlerinin hayırlı olması dileğinde bulundular. Ziyarette örgütlü olduğumuz DHMİ kurumunda çalışan özel güvenlik görevlisi meslektaşlarımızın sorun ve talepleri ile Sendikamızın çalışmaları hakkında karşılıklı istişare ettiler. DHMİ Genel Müdürlüğü Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Daire Başkan Yardımcısı Eyüp Aydos'a Sendikamız Güvenlik-İş'e göstermiş olduğu ilgi ve alakadan ötürü teşekkür ederiz.

Detaylı Bilgi

Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun

10 Mart 2021, Çarşamba

10 Mart 2020 Çarşamba gününü Perşembeye gününe bağlayan gece (bu gece) feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri olan Miraç Kandili’ni idrak edeceğiz. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimizin, Recep ayının 27. gecesinde Miraca yükselişini gerçekleştirdiği geceyi \"Miraç Kandili\" olarak kutluyoruz. Miraç Kandili, birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi insanların zihnine, ruhuna ve çevresine taşıyan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in hikmet dolu yolculuğudur. Bu gece, Müslümanların inanç ve kültür dünyasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Manevi duygularımızı canlandıran, iç dünyamıza doğru bir yolculuk yaparak kendimizi sorgulamamızı sağlayan kutsal gün ve geceler, bizlere, ibadet ve ahlak bakımından kendimizi yenileme, geleceğimizi Allahın rızası doğrultusunda planlama fırsatları sunar. Bu manevi iklimi fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri, kin ve kırgınlıkları bertaraf etmeli, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açarak yüce dinimizin bizden istediği sevgi ve gönül huzuru ortamının kurulmasına, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine gayret göstermeliyiz. Zor günler yaşadığı bu zamanlarda bu mübarek geceyi vesile kılarak Rabbimizden bu hastalıktan ve diğer musibetlerden kurtulmak için bol bol dua etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta tüm İslam âleminin, teşkilatımızın, üyelerimizin ve meslektaşlarımız özel güvenlik görevlilerinin kandillerini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin birliğimize, kardeşliğimize ve insanlığın hayrına vesile olmasını diliyoruz. Güvenlik-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu

Detaylı Bilgi

Kadın özel güvenlik görevlilerinin tunik ve yelek kullanımı hakkında duyuru yayımlandı

09 Mart 2021, Salı

EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi web sitesinde 'Kadın özel güvenlik görevlilerinin tunik ve yelek kullanımı hakkında' bir duyuru yayımladı. Yayımlanan duyuruda, ''Kadın özel güvenlik görevlilerinin tunik ve yelek ile görev yapabilmesi yönünde özel güvenlik sektöründen gelen talepler nedeniyle, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine Ait Üniforma Yönergesinde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir'' denildi. Taslak çerçevesinde hazırlanan katalog için TIKLAYINIZ.

Detaylı Bilgi

Genel Başkanımızdan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı KARAİSMAİLOĞLU'na Ziyaret

09 Mart 2021, Salı

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI, TÜRK-İŞ Genel Mali sekreteri - Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Sayın Ramazan AĞAR ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil KARAİSMAİLOĞLU‘ nu makamında ziyaret ettiler. Gerçekleştirilen ziyarette, yetkili ve örgütlü olduğumuz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza bağlı TCDD bünyesinde çalışan özel güvenlik görevlisi üyelerimizin talepleri Sayın Bakanımıza iletildi. Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI' nın ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, ''Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil KARAİSMAİLOĞLU’ na duyarlılığından dolayı Güvenlik-İş Sendikamız ve üyelerimiz adına teşekkür ederim'' dedi.

Detaylı Bilgi
Haberdar Ol
Sosyal Medya

Copyright © 2021 | Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım