ArkaPlan

Haberler

PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇALIŞMA HAYATI KONULU EĞİTİM SEMİNERİ GÜRE’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

05 Ekim 2021, Salı

TÜRK-İŞ Şube Başkanları ve İl Temsilcileri Bölgesel Eğitim Semineri 29 Eylül 01 Ekim tarihlerinde Balıkesir Güre de yapıldı. “TÜRK-İŞ Şube Başkanları ve İl Temsilcileri Semineri'nin” açılış konuşmasını Genel Başkan Ergün ATALAY ile Genel Eğitim Sekreteri Nazmi IRGAT gerçekleştirdi. Konuşmasında pandemi döneminde çalışma hayatında yaşanan sıkıntılara değinen Genel Eğitim Sekreteri Nazmi IRGAT, “Küreselleşmenin getirdiği çalışanlara dezavantaj sağlayan, çalışanların yok sayıldığı, emeğin hor görüldüğü sisteme karşı sendikaların mücadele etmesi gerektiğini ifade etti.Örgütlenmenin en tabii insan hakkı olduğunu ve engelleri aşarak örgütlenmenin her geçen gün daha önemli hale geldiğini belirtti. TÜRK-İŞ olarak ayrım yapmadan tüm insanları kucaklayan bir anlayışla birlik içerisinde olunduğunu ve olmaya devam edeceklerini ifade etti. Örgütlenmenin önemine dikkat çekerek konuşmasına başlayan Genel Başkan Ergün ATALAY, “Zor bir coğrafyada doğduk, hepimiz işçiyiz. İşverenler örgütlendiğimiz zaman kapının önüne koyuyorlar. Yetki alıyoruz, itiraz ediyorlar. Yetki ile ilgili, asgari ücretle ilgili değişikliğe ihtiyacımız var. Kadınlarla ilgili, engellilerle ilgili daha çok çalışmalar yapılmalı. Salgın döneminde en ağır bedeli sendikasız/örgütlü olmayanlar ödedi. Sanayideki çırak, berber, kalfa ödedi. Örgütlü olan yerlerde bir problem olmadı. Bizlere düşen görev alışveriş yaptığımız yerlerde örgüt var mı yok mu buna bakmak. Örgütlü yerleri desteklemek mecburiyetindeyiz” dedi. ATALAY bulunduğu her platformda iklim değişikliği konusunu gündeme getirdiğini belirterek,“Son günlerde iklim değişikliği diye bir dünya gerçeği var. Bundan 10 sene önce ne idi 10 sene veya 20 sene sonra ne olacak? Her ortamda su kaynakları ve erozyon ile ilgili konuları anlatıyorum, çocuklarımıza kötü bir çevre kötü bir dünya bırakmayalım diye. Çevre, iklim değişikliği ve sıfır atık konuları hepsi bizi ilgilendiriyor. Son 10 senedir Ankara’da Kağıt toplayanlar ile ilgili bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyoruz. Bize üye olmasalar da onların görünür olmaları için TÜRK-İŞ olarak gayret sarf ediyoruz. Türkiye’nin 30 vilayetinde örgütlendiler.” diyerek konuşmasını sonlandırdı. Açılış konuşmalarının ardından Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ “Pandemi Döneminde Çalışma Hayatı” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Seminer Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Pamir BAŞER’in “Sosyal Güvenlikte Pandemi Etkisi” konulu sunumuyla devam etti. Öğleden sonra ise Dr. Murat Özveri “Pandemi Sürecinde Örgütlenme” konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıya İstanbul ve Bursa Bölgeye bağlı sendikaların şube ve bölge başkanları ve il temsilcileri katıldı. Güvenlik-İş Sendikamızdan İstanbul Avrupa Bölge Başkanımız Kenan Karabulut, Edirne Bölge Başkanımız Mehmet Gazi Akgül, Bursa Bölge Başkanımız Serkan Tenk, Bursa İl Başkanımız Fatih Yılmaz, Balıkesir İl Başkanımız Emrah Kürkçüoğlu Katıldılar. Ayrıca TÜRK-İŞ Şube Başkanları ve İl Temsilcileri Bölgesel Eğitim Semineri İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu da ziyarette bulunarak ve şube başkanlarımız ile istişare ettiler.

Detaylı Bilgi

“ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEKİ İŞÇİLER YETKİ İTİRAZIYLA MAĞDUR EDİLMİŞTİR”

01 Ekim 2021, Cuma

TÜRK-İŞ’e bağlı, Demiryol-iş ve Güvenlik-İş sendikaları yaptıkları ortak açıklama ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki işçilerin mağdur edilmemeleri gerektiklerini belirtti. İki Sendikanın ortak açıklaması şu şekildedir: “Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerde çalışan işçilerin demokratik haklarını kullanarak sendikalarını seçtiklerini, yetkiye karşı yapılan itirazlar işçiyi mağdur etmekten başka bir sonuç getirmeyecektir. Demiryol-İş, Güvenlik-İş ve Belediye-İş sendikalarının, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde (ABB) meşru ve şeffaf bir şekilde yürüttükleri örgütlenme çalışmaları sonucunda kazandıkları yetkilere HAK-İŞ konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş, Öz Taşıma İş, Öz-Güven-Sen sendikaları itiraz etmiştir. Bu itirazların yalnız ABB işçilerinin değil, tüm işçilerin özgür ve bağımsız sendika tercih etme iradelerine yönelik haksız ve işçileri mağdur edecek bir müdahale girişimi olduğu açıktır. Üyesi olduğumuz TÜRK-İŞ’in son dönemlerde, ısrarla ve itinayla ilmek ilmek örerek kurmaya çalıştığı işçi hak ve özgürlükleri ortak paydasındaki konfederal iş birliği girişimlerine karşın ilgili sendikalarından alınan bu yanıt, adeta büyük bir hayal kırıklığıdır. ABB’de yaşanan gelişmelerin, işçi hak ve özgürlükleri ortak paydasında buluşmak hususunda sıkıntıya yol açtığı da bilinmelidir. ABB’de işçiler hem ekonomik hem de sosyal haklar bakımından kendilerine daha fazla kazanım sağlayacaklarını düşündükleri sendikalara yönelmişlerdir. İşçilerin hak ve çıkarları her türlü sendikal hesapların dışında tutulmalıdır. İşçilerin özgür iradeleriyle ortaya koydukları bu yönelime herkes saygı göstermelidir. İşçilerin demokratik tercihleriyle belirledikleri sendikalarının yüzde 80-90 gibi büyük bir çoğunlukla elde ettiği yetkiye karşı, haksız ve sonuç alınamayacağı açık olarak ortadayken, itirazda bulunmak sadece toplu iş sözleşmesi süreçlerinin uzamasına neden olmaktadır. Bu itirazların, çalışma ve yaşama şartlarının iyileşmesini bekleyen işçileri aileleriyle birlikte mağdur etmekten başka bir sonucu olmayacaktır. Sendikal rekabet adı altında, işçilerin ekonomik ve sosyal kazanımlarını geciktirecek girişimleri ‘evrensel sendikacılık ilkeleri” çerçevesinde görmek ve değerlendirmek mümkün değildir. Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ; işçi hak ve çıkarlarını, sendikal özgürlükleri kurulduğundan bu yana savuna gelmiş bir işçi konfederasyonudur. Bu anlayış Türk-İş’in yetmiş yıldır sadece işçilerin gücüne dayanarak sendikacılık yapmasının temelini oluşturmaktadır. Bu anlayış nedeniyle Türkiye’nin en köklü ve en güçlü işçi örgütüdür. Son dönemde işçi konfederasyonları arasında oluşturulan ‘ortak hareket etme’ girişimlerini sekteye uğratabilecek haksız ve işçiye fayda sağlamayacak bu yetki itirazları hızlıca geri çekilmelidir. ABB işçilerinin sendika seçme özgürlüklerine karşı yapılan bu saygısızlığa son verilmelidir.”

Detaylı Bilgi

\"OMUZ OMUZA 165 YIL-DEMİRYOLU İŞÇİ BULUŞMASI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ

29 Eylül 2021, Çarşamba

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından \"Omuz Omuza 165 Yıl-Demiryolu İşçi Buluşması\" programı gerçekleştirildi. Gerçekleşen buluşmaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil KARAİSMAİLOĞLU, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat BİLGİN, TÜRK-İŞ Genel Başkanımız Sayın Ergün ATALAY, Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanımız Sayın Ömer ÇAĞIRICI, TCDD İşletmesi Genel Müdürü Sayın Metin AKBAŞ, TÜRASAŞ Genel Müdürü Sayın Mustafa Metin YAZAR, TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürü Sayın Hasan PEZÜK, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan AĞAR, Demiryol-İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri ve demiryolu işçileri katıldı. Programda konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanımız Ergün ATALAY, örgütlü olarak sendikalı çalışan işçilerin pandemi dönemini daha rahat atlattığını ancak çalışan işçilerin yüzde 86’lık bir kesiminin hala sendikalı olmadığına dikkat çekti. Genel Başkan ATALAY, “Özellikle Covid-19 döneminde örgütlü olan arkadaşlarımız fazla sıkıntı çekmedi. Örgütsüz olan yerlerde sıkıntılar oldu. Kayıt yok, sigorta yok, adamın çalışıp çalışmadığı belli değil. Şöyle bir direnç var ülkede; ‘Aman sendikalaşma olmasın.’ Ne oluyor sendikalaşma olunca? Bin adam çalışıyor ise biriyle muhatap oluyorsun.” dedi. Demiryollarının ülkenin en önemli lokomotiflerinden biri olduğunu belirten Genel Başkanımız Ergün ATALAY, “Biz demiryolu işçileri olarak bu kurumu sıkıntıya sokacak hiçbir şey yapmadık. Zaman zaman sıkıntılı süreçler oldu. Hepsi evin içinde oldu. Bakanımız ile konuştuk, genel müdürümüzle konuştuk hepsine de çözüm bulduk. Bulamadıklarımızı da önümüzdeki günlerde tamamlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Detaylı Bilgi

Sendikamızdan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Soysal'a Ziyaret

24 Eylül 2021, Cuma

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI, Genel Başkan Yardımcılarımız Ahmet DURCUK ve Galip Bektaş GÜVENÇ ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Sayın Ertuğrul SOYSAL’ı makamında ziyaret ederek yeni görevlerinin hayırlı olması dileğinde bulundular. Gerçekleştirilen ziyarette, Sayın Bakan Yardımcımız SOYSAL’a meslektaşlarımız özel güvenlik görevlileri ile ilgili ve sendikamızın çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Sayın Ertuğrul SOYSAL'a, Sendikamıza göstermiş olduğu ilgi ve duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Sayın Ertuğrul SOYSAL, Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI’ya yapılan ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek teşekkür etti.

Detaylı Bilgi

BASINA VE KAMUOYUNA DUYURULUR

23 Eylül 2021, Perşembe

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANFA GÜVENLİK İŞÇİLERİNİN SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ HAZMEDEMEYEN HAK-İŞ ÖZ GÜVEN SEN, YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ ETTİ. Yıllardır Belediyeler ile kurduğu siyasi ilişkiler üzerinden üye devşiren, kimi zaman belediye başkanları, kimi zaman ise üst düzey yöneticiler ile üye kaydetmeyi alışkanlık haline getiren ve bunu sendikal siyaset, sendikal rekabet zanneden, Hak–İş zihniyeti emekçilere ihanet etmeye devam ediyor. Sendikamızın 1 yıldır sahada her işçiye temas ederek sürdürmüş olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Anfa Güvenlik A.Ş.’de vermiş olduğu örgütlenme mücadelesi sonunda özel güvenlik görevlileri, bürokratların talimatıyla hareket etmeyen bir sendika ile yollarına devam etmeyi tercih etmiş ve Anayasal haklarını kullanarak Hak-İş Konfederesyonu’na bağlı Öz Güven-Sen Sendikasından istifa ederek sendikamıza üye olmuşlar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sendikamıza yetki tespit belgesi verilmiştir. Fakat daha önce Anfa Güvenlik A.Ş.’de örgütlü bulunan Öz Güven-Sen Sendikası, hiçbir baskı altında kalmadan, üst düzey yöneticiler tarafından yönlendirilmeden, tehdit edilmeden tercihini yapan işçilerin bu tercihini hazmedememiş ve işçileri cezalandırmak adına üye çoğunluğu sendikamızda olmasına rağmen yetki tespit belgemize itiraz etmiştir, yaptıkları emekçiden intikam almaktır. Öz Güven-Sen Sendikası, Hak-İş zihniyetinin bir gereği olarak her zaman ki gibi kendilerine yakışanı yapmış ve işçileri cezalandırmak adına akla mantığa uygun olmayan hamleler yapmayı içlerine sindirebilmişlerdir. Anfa Güvenlik A.Ş. çalışanı üyelerimiz yıllardır baskı ile mağduriyete uğramış, iş tanımlarında yer almamasına rağmen, açılışlar, seçim çalışmaları, doğum günü partilerinde çalıştırılmış, futbol müsabakalarında tribünleri doldurabilmek adına üyesi oldukları Öz Güven-Sen Sendikasının zorlaması ve siyasi baskı ile bu gibi organizasyonlarda işlerinden olmamak, ekmek parası kazanabilmek için mecburen çalışmak zorunda kalmışlardır. Eski yönetim zamanında güvenlik görevlileri işten çıkarılırken Öz Güven-Sen sırf eski belediye başkanı ile aralarının bozulmaması için sessiz kalmış, işten çıkarmalara itiraz edecek cesareti dahi gösterememişlerdir. Şimdi de işçilerin tercihlerini hazmedememiş ve kendilerinden kaçtıklarını dahi analiz edememişlerdir. Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminin Ankara halkının iradesi ile değişmesinden sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın sendikal özgürlük adına yapmış olduğu önemli açıklamalar olmuş, bunun akabinde işçilerin üzerinde bulunan siyasi baskılar çok daha önce olması gerekirken yeni yönetim ile ortadan kalkmıştır. Bugün işçilerin adına toplu iş sözleşmesi imzalanmasını geciktirmek ve işçilerin daha iyi imkan ve sosyal haklarla çalışmasının önüne geçmeye çalışan sendikacılık tarihinin yüz karası HAK-İŞ Konfederasyonu ve Öz Güven-Sen’in yaptığı bu itirazın hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Yıllardır, işveren icazetine dayanarak üye kaydetmeyi başarı sayan bu köhnemiş zihniyet 12 Eylül yasalarının arkasına saklanarak kendilerini var etmeye çalışmaktadır. Hak-İş Öz Güven Sen Sendikasının yaptığı bu itiraz, EMEK VE EKMEK HIRSIZLIĞIDIR. Çalışan işçilerin %86’sının sendikamıza üye olduğu, üyeliklerin e-devlet üzerinden ve işçinin özgür iradesiyle yapıldığı bir dönemde, iş ve ekmek kaygısıyla bastıran, bunun üzerinden, üye kaydeden, hileli yöntemler ile siyasi bağlantılar ile işçilerin arasında tutunmaya çalışan bu zihniyet bugün bir kez daha iflas etmiştir. Sendikal ahlaktan ve sendikal ilkelerden nasibini almamış yöneticiler, işçilerin haklarını ve sendikal özgürlüklerini gasp etmektedir. Bu durumun adı sendikamız ve işçiler açısından emek hırsızlığıdır. Yetki tespitine yapılan bu itirazın işçiyi cezalandırmaktan başka ne amacı olabilir? Bu itirazın toplu sözleşme sürecini geciktirmekten, işçi haklarını geciktirmekten başka, kime ne faydası olacaktır? Sendikal rekabet ayrı bir konudur. İşçiye ihanet ayrı bir konudur. İki sendikal yapı arasında çelişkiler her zaman mümkün olabilir. Ama Öz Güven-Sen ve temsil ettiği HAK-İŞ esasında bir sendikal veya konfederal yapı değildir. Bu yapı işverenin emir ve talimatlarını yerine getirmek için, işçi sınıfının sırtına vurulmuş bir hançer gibidir. Tarihsel misyonu budur. Bu hançer bugün olduğu gibi işçileri cezalandırmak için yetki tespitine itiraz eder, yarın grev kırıcılığı yapar. Başka bir gün işçilerin birleşmesini engellemek için yapay sorunlar üretir. Tarih bunun örnekleri ile doludur. Hak-İş Konfederasyonu merkezinde üretilen ve sahaya sürülen bu kokmuş zihniyet ve hastalıklı yapı, bir an önce kendine gelmeli, işçiye yaptığı ihanetlere artık bir DUR demelidir. Bizler ANFA Güvenlik işçileri adına sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Ama bu yapılanları da hiçbir zaman unutmayacağız. Bizler gerekli cevabı sahada veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Saygılarımızla Güvenlik-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu

Detaylı Bilgi

Sendikamızdan TKİ Genel Müdürü Erdoğan'a Ziyaret

23 Eylül 2021, Perşembe

Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI ve Genel Başkan Yardımcımız Ahmet DURCUK, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu TKİ Genel Müdürü Sayın Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan’ı makamında ziyaret ettiler. Gerçekleşen ziyarette TKİ bünyesinde görev yapan üyelerimizin sorun ve taleplerine ilişkin istişare gerçekleştirildi. Genel Başkanımız ÇAĞIRICI, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu TKİ Genel Müdürü Sayın Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan’a, Sendikamıza göstermiş olduğu ilgi ve duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu TKİ Genel Müdürü Sayın Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan, Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI’ya yapılan ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek teşekkür etti.

Detaylı Bilgi

TÜRK-İŞ GENEL EĞİTİM VE TEŞKİLATLANDIRMA SEKRETERLERİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

17 Eylül 2021, Cuma

TÜRK-İŞ Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterleri Toplantısı 16 -17 Eylül 2021 Tarihinde Didim’de Gerçekleştirildi. Pandemi sürecinde çalışma hayatında yaşanan güncel sorunların ve konuların ele alındığı toplantı Didim’ de gerçekleştirildi. Eğitim seminerine sendikamızı temsilen, Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Galip Bektaş GÜVENÇ ve Sayın Fevzi KARATAŞ katılım sağladılar. TÜRK-İŞ’e bağlı sendikaların Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterlerinin katılımıyla gerçekleştirilen seminerde TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi IRGAT açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Açılış konuşmasının ardından Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ “Pandemi Döneminde Çalışma Hayatı” , Öğretim Görevlisi Pamir BAŞER “Sosyal Güvenlikte Pandemi Etkisi” konulu sunumlarını yaptılar.

Detaylı Bilgi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İŞÇİLERLE BULUŞMA PROGRAMINDA KONUŞTU

14 Eylül 2021, Salı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN, 14 Eylül 2021 Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde TÜRK-İŞ’e bağlı üye işçiler ile bir araya geldi. Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat BİLGİN, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Üyeleri, Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI ve Konfederasyonumuza üye sendikaların Genel Başkanları ile işçiler katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN konfederasyonumuza bağlı farklı sektörlerde çalışan işçilerle, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Programda konuşan Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, farklı sektörlerde alınlarının teriyle ekmeklerini kazanan işçilerle, gazi mekânda, milletin evinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, buluşmaya vesile olan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat BİLGİN’e teşekkür etti. “Hayata İETT’de işçi olarak başlamış, daha sonra kendi işini kurmuş, siyasetin her kademesinde bulunmuş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı makamlarına gelmiş bir kardeşinizim” sözleriyle konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN, “Emeğiyle, alın teriyle, beden gücüyle çalışmanın hem yorgunluğunu, hem de bu şekilde evine helal rızık götürmenin verdiği manevi hazzı çok iyi biliyoruz” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki işçi buluşmasını; kararlılığın, azmin, dirayetin tüm dünyaya ilanı olarak gördüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, işçilerin her birine kazasız, belasız, verimli, huzurlu çalışmalar temennisiyle konuşmasını tamamladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat BİLGİN konuşmasında, bugün çeşitli sektörleri temsil eden yaklaşık 1000 işçinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandığını ve bunun bir ilk olduğunu vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de kamu sektöründe çalışan yaklaşık 700 bin işçiyle yapılan toplu sözleşmede, Cumhurbaşkanı ERDOĞAN’ın desteğiyle büyük bir başarı sağlandığını belirtti. Bu başarının, Türkiye'nin başarısı, üretim gücünün göstergesi olduğunun altını çizen Bakan BİLGİN, bunun aynı zamanda Cumhurbaşkanı ERDOĞAN öncülüğünde gerçekleştirilen demokratik reformların nasıl işlerlik kazandığını da gösterdiğini söyledi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY da bugünkü buluşmaya, 5 milyon işçi ve ailesini temsilen, maden, makine-kimya, karayolları, demiryolları, PTT çalışanları, sağlık, tarım, petrol, deniz, enerji gibi alanlardan işçilerin katıldığını dile getirdi. Genel Başkan ATALAY, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a işçilerin taleplerine, sıkıntılarının çözümüne gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkürlerini iletti. Konuşmasının ardından, Cumhurbaşkanı ERDOĞAN'a işçiler, kendi elleriyle yaptıkları Türk bayrağı, baret ve feneri günün anısına takdim etti. Daha sonra aile fotoğrafı çektirildi. - See more at: http://www.turkis.org.tr/CUMHURBASKANI-ERDOGAN-ISCILERLE-BULUSMA-PROGRAMINDA-KONUSTU-d560758#sthash.GGBFOGyS.dpuf

Detaylı Bilgi

SENDİKAMIZDAN BURSA TARIM A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ POLAT'A ZİYARET

14 Eylül 2021, Salı

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcılarımız Galip Bektaş Güvenç ve Fevzi Karataş, Bursa Tarım A.Ş. Genel Müdürü Sayın Semih POLAT'ı makamında ziyaret etti. Bursa Tarım A.Ş. Genel Müdürü Semih POLAT'a Sendikamız Güvenlik-İş'e göstermiş olduğu ilgi ve alakadan ötürü teşekkür ederiz. Tarım A.Ş. kurumunda çalışan özel güvenlik görevlisi meslektaşlarımızın mevcut sözleşmeleri karara bağlanıp uygulamaya konulmuştur. Tarım A.Ş Kurumunda çalışan üyelerimize hayırlı olsun...

Detaylı Bilgi

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

13 Eylül 2021, Pazartesi

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 13 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 14:00’de Konfederasyon Genel Merkezi’nde gündemdeki konuları değerlendirerek toplandı. Gerçekleştirilen toplantıya Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI ve Konfederasyonumuza üye sendikaların Genel Başkanları katıldı. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 24. Çalışma Dönemi Sekizinci Toplantısı 13 Eylül 2021 Pazartesi Günü gerçekleştirilmiş, gündemindeki konular görüşülerek aşağıdaki hususların duyurulmasına karar verilmiştir: 1- Koronavirüs (Covid-19) yaklaşık iki yıldır küresel salgın olarak etkisini tüm dünyada göstermeye devam etmektedir. Başta insan ve toplum sağlığı olmak üzere sosyal ve ekonomik alana ve bu arada çalışma ilişkilerine de olumsuz yansımaları olmuştur. Bunu ortadan kaldırmak için çeşitli düzenlemeler yapılmış ve uygulamaya konulmuştur. Özellikle sendikal örgütlenmenin olduğu işyerlerinde mevcut sosyal diyalog ve işbirliğiyle sorunlar giderilmeye çalışılmıştır. Covid-19 salgınına karşı en önemli ve etkili mücadelenin aşılama ve diğer tedbirlere tam uyumdan geçtiği bilim insanları tarafından açık olarak ifade edilmektedir. Aşı tedarik sorunu neredeyse tamamen çözülmüş olmasına rağmen toplumsal bağışıklık için yeterli tam doz aşılama oranına ülkemizde halen ulaşılamamıştır. Bu durumun başta aşısız ve eksik aşılılar olmak üzere, tüm toplumu tehdit eden bir halk sağlığı sorunu olduğu görüşü paylaşılmaktadır. Yapılan açıklamalar, uluslararası geniş katılımlı bilimsel araştırma ve çalışmalar, aşılanma sonucunda ortaya çıkabilecek risklerin, Covid-19’a yakalanıldığında karşılaşılacak sorunların yanında ihmal edilebilir düzeyde olduğu yönündedir. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Covid-19’a yakalanma riskini azaltmak için Konfederasyonumuz tarafından başta üyelerimiz olmak üzere herkesin aşı olması için yapılan çağrıyı olumlu karşılamakta ve aşı olma davetini yinelemektedir. 2- İşçilerimiz, yaşanılan bu zorlu dönemde üretimin sürmesi, mal ve hizmet tedarikinin aksatılmadan temini için insanüstü bir çaba ve fedakârlıkla çalışmalarını sürdürmüştür. Toplum olarak hep birlikte dayanışma gösterilmesi gereken bu dönemlerde işçiye gereken önemin verilmesi, yaşama ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi, verimliliğin ve iş barışının sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Kamu kesiminde 2021 yılında imzalanan kamu kesimi toplu iş sözleşmeleriyle gelinen aşama, kapsamdaki işçilerin memnuniyetiyle karşılanmıştır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri müzakerelerini yürüten ve tam mutabakatla sonuçlandıran Yönetim Kurulu ile Kamu Kesimi Koordinasyon Kurulu üyelerinin çalışmalarını olumlu karşılamıştır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, özel sektörde yürütülmekte olan toplu iş sözleşmeleri müzakerelerinin de işçilerin talebi doğrultusunda sonuçlanabilmesi için gerekli her türlü destek ve katkıyı yerine getirecektir. 3- TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 696 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) düzenlemesi dışında bırakılan başta KİT’ler olmak üzere özel bütçeli kuruluşlar, hizmet alım işlerinde çalıştırılanlar, danışmanlık ve mal alım ve benzeri ihaleler kapsamında çalışan işçilerin de kamuda kadroya alınması talebini yinelemektedir. Kamuda taşeron işçisi sorunu artık sonlanmalıdır. Aynı şekilde, çalışma hayatının devam eden sorunu olan “geçici işçi” konusu da çözüme kavuşturulmalıdır. Geçici işçilerin 360 gün çalıştırılmaları ile birlikte çoğu işyerinde alt işveren uygulamasıyla hizmet alımı da sonlanacaktır. Yıllardır başarılı olarak çalışan, beceri ve tecrübeleriyle işyerine yıllarca katkı sağlayan işçilerin yıl boyu çalışmaları sağlanmalıdır. 4- TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, çalışma hayatının kronikleşmiş sorunlarına çözüm bulmak ve bu sorunların kalıcı bir biçimde çözüme kavuşmasını sağlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından başlatılan “İş Hukuku Çalışma Grubu” faaliyetlerini olumlu karşılamaktadır. Toplantıda akademisyenler tarafından yapılan bilgilendirme sunumları yararlı olmuş, önceliklendirilen ve olgunlaştırılan bu çalışmaların sürdürülerek ayrıntılı hale getirilmesi görüşündedir. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, bu çalışmaların her düzeyde gündeme getirilerek sonuçlanması gerektiğini kararlaştırmıştır. 5- TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, İstanbul’da faaliyet gösteren Salcomp Xiaomi işyerinde Türk Metal Sendikası’nın yasal prosedürü tamamlayarak yetki alması karşısında, işverenin 16 üye işçiyi işten atmasını ve diğer işçilerin sendikadan istifa etmelerine yönelik baskıları kınamaktadır. Bunu kabul etmeyen işçilerin başlattıkları oturma eylemini haklı ve meşru olarak görmektedir. Anayasal bir hak olan sendika örgütlenme hakkını kullanan işçilere karşı işyerinde sürdürülen gayri insani tutum kabul edilemez. 6- TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, tüm çalışanların sendikal örgütlenme haklarını etkin olarak kullanması çağrısını yinelemekte, üye sendikalarımızda örgütlü işçilerin sürdürdükleri bütün meşru ve haklı mücadelesini desteklemekte ve katkı vermektedir.

Detaylı Bilgi
Haberdar Ol
Sosyal Medya

Copyright © 2021 | Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım