ArkaPlan

Haberler

EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca Düzenlenen Dijital Dönüşüm Projeleri Tanıtım Programı Gerçekleşti

05 Nisan 2021, Pazartesi

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Dijital Dönüşüm Projeleri (ÖGNET, PATBİS, ASİP) Tanıtım Toplantısı gerçekleşti. EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca bir otelde düzenlenen Dijital Dönüşüm Projeleri Tanıtım Programına İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Sayın Mehmet Aktaş, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Sayın Suat Çelik, Güvenlik-İş Sendikamızı Temsilen Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI ve Genel Başkan Yardımcımız Ahmet DURCUK katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Soylu, haziran ayı sonu itibarıyla tüm illerde acil çağrılar için tek numara olarak 112'nin kullanılmaya başlanacağını söyledi. Program kapsamında tanıtımı yapılan projelerden biri olan Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon Projesinin (ÖGNET), 3 milyar avro ticaret hacmine sahip, 350 bin özel güvenlik görevlisinin istihdam edildiği, 1613 özel güvenlik şirketi, 477 eğitim kurumu, 105 alarm izleme merkezinin faaliyet gösterdiği özel güvenlik sektörüne ciddi bir katkı sağlayacağını belirten Soylu, tanıtılan bir diğer projenin, 330 milyon dolarlık işlem hacmi olan, 5 bin çalışanı ve 1,5 milyon üretim kapasitesi, 98 imalathane, 2 bin 469 yivsiz tüfek bayisi, 1128 mermi satış bayisi, 48 atış poligonu, 845 silah tamirhanesi ile silah sektörünü ilgilendiren Ateşli Silahlar Projesi (ASİP) olduğunu bildirdi. Soylu, ayrıca 350 milyon dolarlık büyüklüğe sahip, 28 üretim tesisi ve 552 depo bulunan, 20 bin çalışanı, 2 bin 628 patlayıcı madde kullanıcısı, 2 bin 63 patlayıcı madde satıcısı ile 250 bin ton üretim kapasitesine sahip sivil kullanım amaçlı patlayıcı madde sektörünü ilgilendiren PATBİS'in de tanıtımı yapılan projelerden biri olduğunu kaydetti. Söz konusu projelerin de Bakanlık personelince hazırlandığını ifade eden Soylu, bu projelerin, Türkiye'de 21. yüzyılın başından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyulan vizyonun, Türkiye'nin ürettiği kapasitenin, teknik-beşeri ve teknolojik altyapısının ve millete olan inancın ürettiği öz güvenin ürünü olduğunu ifade etti. - \"ÖGNET ile 240 milyon liralık yük, sektör kullanıcıları üzerinden kaldırıldı\" Bu projelerin dönüşüme ve gelişime açık \"canlı\" projeler olduğuna dikkati çeken Soylu, ÖGNET'e ilişkin şunları kaydetti: \"Hayata geçirilen ÖGNET projemizle, bu alanda faaliyette bulunan şirketler, eğitim kurumları, para ve değerli eşya nakli yapan şirketler ve buralarda çalışan özel güvenlik görevlilerinin iş ve işlemleri, kendilerine verilen şifreli web ulaşımıyla sağlanmaktadır. Ülkemizde 85 bin noktada görev yapan 350 bin özel güvenlik görevlisinin, eğitiminden sertifikalandırılmasına, sınavların yapılmasından kimliklendirme işlemlerine, göreve başlama ve ayrılma bildirimlerinden, mali sorumluluk sigortasının bildirimine kadar tüm işlemler ÖGNET üzerinden tam zamanlı olarak yerine getirilebilmektedir.\" Özel güvenlikle ilgili her türlü istatistiklerle, kullanılan araç ve gereçten teçhizata kadar her türlü bilgiye kullanıcıların anlık ulaşabildiğini ve kayıtlarını net şekilde görebildiğini belirten Soylu, \"Ayrıca polis başmüfettişlerimiz tarafından yerine getirilecek denetimlerde de bu sistem anlık olarak takip edilebilmekte, görülebilmekte ve kontrol edilebilmektedir. ÖGNET ile özel güvenlik alanında çalışan tüm özel güvenlik görevlilerinin her türlü verilerinin kontrolü artık hepimizin bir tık yakınındadır. ÖGNET sistemi sayesinde 240 milyon Türk lirası idari yük, sektör kullanıcıları üzerinden kaldırılmıştır.\" diye konuştu. - Patlayıcı maddeler adım adım takip edilecek PATBİS'in silah ve sivil kullanım amaçlı patlayıcı madde sektörünün kullanımına açıldığını ifade eden Soylu, bu sistemin devreye alınmasıyla sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin, üretiminden depolanmasına, ithalatından ihracatına ve tüketimine kadar geçen tüm süreçlerin, nakiller dahil olmak üzere çevrim içi erişiminin sağlandığını söyledi. Soylu, konuşmasına şöyle devam etti: \"Bu sayede patlayıcı maddelerin amacı dışında ve suç örgütleri tarafından kullanılmasının önüne geçilmiştir. Önemli bir zaman ve maliyet kaybının önüne geçilmiştir. Patlayıcı maddenin kime veya kimlere satıldığı, hangi depoda bulunduğu veya kullanılmışsa ne zaman ve nerede kullanıldığı gibi bilgilere, anında online olarak erişmek, takibini yapmak artık mümkündür. Sistem, maddenin izin belgesinde belirtilen süre içerisinde ilgili adrese ulaşıp ulaşmadığını kontrol edebiliyor ve bir olumsuzluk halinde derhal ilgili birimleri uyarabilme kabiliyetine sahiptir. Aynı şekilde bu sistem sayesinde, izin belgelerinde belirtilen miktardan fazla patlayıcı maddenin satın alınması veya kullanılması, buradan kaynaklanacak haksız rekabetin önüne geçilebilmesi de sağlanmış oluyor.\" Patlayıcı maddelerin alım ve satımıyla ilgili güvenlik soruşturması olumsuz olan kişilere izin belgesi verilmesinin de sistem sayesinde önüne geçildiğini kaydeden Soylu, konuyla ilgili sahadan doğru istatistiki veri alabilmenin önemine işaret etti. - \"Patlayıcı madde üretimlerinin AB ülkelerinde serbest dolaşımı sağlandı\" Bu sistem sayesinde, patlayıcı sektörüyle ilgili istatistiklerin güvenilir şekilde elde edilebilmesinin sağlandığına dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti: \"İş ve işlemlerin çok daha hızlı ve güvenilir şekilde yapılması, bu maddelerin yanlış ellerin eline sızmasının engellenmesi gerçekleştirilmektedir. Bu da önemli kazanımlarımızdan bir tanesidir. Bu ürünlere getirilen ve sadece ultraviyole ışık altında görülebilen bir barkodlama sistemiyle patlayıcı maddenin biraz önce ifade ettiğim hangi tesiste, hangi tarihte ve hangi partide üretildiği, nerede depolandığı, kime satıldığı veya nereye ihraç edildiği, hangi araçla ne kadar sürede nakledildiği, son kullanıcının deposuna ve en son kullanım yerine ne zaman getirilerek kullanıldığı gibi bilgiler, sistem üzerinden otomatik olarak ekranlarımıza düşmektedir. Ayrıca hem sistemdeki seri numaralandırma sistemi hem de patlayıcı maddenin kendisi bu konudaki AB standartlarına da uyumludur. Bu sayede patlayıcı madde üretimlerimizin AB ülkelerinde serbest dolaşımı sağlanmış ve bu maddelerin ihracatının da önünün çok daha fazla açılma imkanı getirilmiştir.\" ASİP'in mantığının da PATBİS ile benzerlik gösterdiğini belirten Soylu, silahların üretiminden son kullanıcıya kadar geçen sürecin, ASİP'te Bakanlığın tahsis ettiği seri numaralarıyla kayıt altına alınacağını söyledi. Soylu, sisteme kayıt edilen silahın, ruhsatlandırılmaya kadar geçen, nakilleri dahil tüm süreçlerin, nerede, ne zaman, hangi seride üretildiği, hangi depo ya da bayide olduğu ve kime ruhsatlandırıldığı gibi bilgilerin sistemden anlık olarak takip edilebileceğini anlattı. - \"Kayıt dışılık ve kaçakçılığın önüne geçildi\" \"Sistem sayesinde, özellikle mermi alma işlemi artık her yerden yapılabilecektir.\" diyen Soylu, mermi satın alma belgesinin, e-mermi provizyon koduna dönüştürüldüğünü dile getirdi. Süleyman Soylu, \"Depo mermi tespit işlemleri ve mermi nakil belgesi uygulamadan kaldırılmış, sistem tarafından üretilen provizyon koduyla doğrudan satım usulüne geçilmiş, satın alma işlemleri e-Devlet kapısı üzerinden hizmet usulüne geçilmiştir. Uygulamanın başladığı 24 Nisan 2020'den itibaren provizyon koduyla 46 milyon 19 bin 970 satış gerçekleşmiştir. Böylelikle kayıt dışılık ve kaçakçılığın önüne geçilmiş, birtakım suistimaller engellenmiş, haksız rekabet ortadan kaldırılmıştır.\" ifadelerini kullandı. Tamirdeki silahlardan o silaha tahsis edilen mermiye kadar tüm süreçlerin ASİP'ten anlık olarak takip edilebildiğini belirten Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Mermi modülü üzerinden anlık olarak tüm ülkede ne kadar (mermi) satın alma işlemi yapıldığı, yine barkodlama sistemimiz sayesinde bilinebilecektir. Hatta ülkemiz genelindeki 48 atış poligonunda hangi saatte, kim tarafından ne kadar (mermi) sarf edildiği anlık olarak görebilmektedir. Sistem devreye girdiğinden itibaren 9 milyon 870 bin mermi, atış poligonlarında sarf edilmiştir. Tek tek bunun her bir adımını takip edebilme kabiliyetine sahibiz. PATBİS sayesinde gerçekleştirilen dijitalleşme sonucunda 75 milyon 712 bin 840 liralık idari yük, silah ve patlayıcı sektörü üzerinden alınmıştır. Zannediyorum, artık kurusıkı silahların satışını ve takibini de PATBİS üzerinden yapabileceğiz. Yani aslında bu da bize tüm silahlar için çok önemli bir denetim imkanı getirmektedir.\" Soylu, ASİP kapsamında, taklit edilebilmesi güç, tahrif edildiğinde kolayca tespit edilebilen, üzerindeki barkod sayesinde emniyet ve jandarma teşkilatlarının Emniyet Kolluk İşlemleri Projesi (EKİP) ile Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamalarında kişiye ait silah ruhsat bilgisine kolay erişim sağlayan yeni bir silah ruhsat kartı oluşturulduğunu söyledi. - 6 silaha kadar ruhsatların tek bir kartta toplanabilme kolaylığı getirildi Söz konusu yenilik için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile protokol yapıldığını belirten Soylu, bu sayede her bir silah için ayrı ayrı ruhsat taşınmasına gerek kalmadığını, 6 silaha kadar ruhsatların tek bir kartta toplanabilme kolaylığının getirildiğini söyledi. ASİP'in uygulamaya alındığı 24 Aralık 2020 itibarıyla 77 bin 109 yeni nesil silah ruhsat kartı basıldığını kaydeden Soylu, PolNet5 üzerinden erişim sağlanan EKİP ile tüm denetim noktalarındaki polisler tarafından silah ve ruhsat eşleştirmesi anında yapılarak kontrollerin gerçekleştirildiğini ve sahte silah ruhsatlarının önüne geçildiğini dile getirdi. ÖGNET, PATBİS ve ASİP'in yanı sıra Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyon Projesinin (KAAN) de devam ettiğini hatırlatan Soylu, \"5 Ağustos itibarıyla tüm ülkede KAAN projesi devreye alınmış olacaktır.\" dedi. - \"Uzun zamandır WhatsApp kullanmıyoruz\" Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının bilgi işlem birimlerindeki personelin önemli yazılımlar ürettiklerini belirten Soylu, \"Biz uzun zamandır WhatsApp kullanmıyoruz. Valilerimiz, emniyetimiz, jandarmamız, kaymakamlarımız... Kullanmıyoruz. Kendi yazılımımız var. 100 binlerce kullanıcımız var. Programımız şişmiyor, el aleme açık değil, kendi içimizde, kriptosu, gizliliği çok güçlü. Bunu bizim evlatlarımız yaptı. Peşimizde şirketler koşuyor 'Bunu bize verebilir misiniz' diye. Veremeyiz, bu bizim kendi içimizde. Çünkü Türkiye'nin güvenliği ve bizim yazışmalarımızdaki güvenlik her şeyden önemli.\" diye konuştu. Soylu, bu yıl ülke genelindeki 6 bin sitede görev yapan 22 bin özel güvenlik görevlisi, site yöneticisi ve birlikte görev yapacak genel kolluk görevlilerine eğitimler verilerek KAAN projesine dahil edileceklerini söyledi. - \"Vatandaşın huzurunu bozana 'aman' vermeyiz\" Bazı sitelerde verilen sözde özel güvenlik hizmetlerinden sektör temsilcilerinin de rahatsızlık duyduğunu bildiğini aktaran Soylu, şunları söyledi: \"Bazı sitelerde iş almış başını gitmiş. Bazı sitelerde bazıları, kendilerinin orada 'devlet' kurduklarına inandırmışlar. Özel güvenlikle hiç ilgisi olmayan insanlara üniforma giydirip biraz da mafyavari yandaşlarla orada oturan sakinleri korkutup, sindirip ekonomik çıkar örgütü oluşturduklarını tespit ettik. Vatandaşın huzurunu bozana 'aman' vermeyiz. Bu konuda hemen Emniyet Genel Müdürümüz talimatlarını verdiler, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığımız, müfettişlerimiz, denetleyicilerimiz adım adım her tarafta bu meseleyi fellik fellik araştırıp vatandaşımıza bu konuda farklı muamele yapmayı aklından geçireni bile buluyorlar, gereğini yerine getiriyorlar. Yaptırmayız. Bu konuda daha sıkı denetimlerimizi bu yıl içinde ortaya koyacağız. Özellikle sitelerde oturan vatandaşlarımız rahat olsunlar. Vatandaşlarımızın bu konuda en ufak sıkıntısı olursa kendilerine yanlış bir muamele söz konusu olursa muhatapları biziz, gereğini yerine getiririz.\" KAAN-EGM mobil uygulaması kapsamında, 1 Ocak 2020'den itibaren başta aile içi şiddet olmak üzere uyuşturucu, hırsızlık ve kasten yaralama gibi olaylarla ilgili 24 bin 395 bildirim gerçekleştiğini belirten Soylu, bu olaylara müdahale edilerek 10 bin 140 kişiye adli ve idari işlem uygulandığını söyledi. Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca düzenlenen Dijital Dönüşüm Projeleri Tanıtım Programı sonrası yaptığı açıklamada, ''İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile birlikte sertifika takdimi gerçekleştirdik, Sayın Bakanımıza özel güvenlik görevlilerine verdiği önem nedeniyle ve duyarlıklarından dolayı Güvenlik-İş Sendikamız ve tüm özel güvenlik görevlileri adına şükranlarımı sunuyorum..'' ifadelerini kullandı.

Detaylı Bilgi

Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun

27 Mart 2021, Cumartesi

Toplumda birlik ve beraberliğimizin pekişmesinde önemli yeri olan mübarek gün ve gecelerin yoğunlaştığı, aydınlık bir zaman dilimini idrak etmekteyiz. Mübarek Ramazan ayının müjdecisi olan, Berat Kandilinin aydınlattığı manevi ortam, dengeli bir hayat kurmamızı, dinin genel ibadet ve sosyal hayata bakışına uygun olarak kendimiz ve çevremiz için yararlı davranışta bulunmamızı sağlayacak bir bilinç tazeleme imkânı sunmaktadır. Mübarek Ramazan ayına adım adım yaklaştığımız bu mübarek gün ve gecelerde yapılacak olan dualarımızın daha makbul olacağı inancıyla yüce Allah'a yönelmeli ülkemiz milletimiz ve tüm Türk-İslam âlemi için iyiliklerin ve güzelliklerin artması adına dualarımızı gerçekleştirmeliyiz. Dünyayı saran Covid-19 virüsüyle amansız bir mücadele içinde bulunduğumuz bu günlerde ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmalı, ‘’Biz Bize Yeteriz Türkiye’’ diyerek bu virüs belasından kurtulmak için söylenen kurallara uymalı, sosyal mesafeyi koruyup evimizden çıkmamalıyız. Bu virüs salgınında fedakârca görevini yerine getiren özel güvenlik çalışanları ve tüm sağlık çalışanlarına dualarımızda yer vermeyi unutmayalım. Bu duygu ve düşüncelerle, başta tüm İslam âleminin, teşkilatımızın, üyelerimizin ve özel güvenlik görevlilerinin kandillerini tebrik ediyor, bu mübarek gece vesilesiyle koronavirüs salgınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize baş sağlığı dileklerimizi iletiyor, hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz. Güvenlik-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu

Detaylı Bilgi

DHMİ ve SHGM'den Sendikamıza Ziyaret

25 Mart 2021, Perşembe

DHMİ Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Dairesi Başkanı Sayın Mehmet Mahir DEMİRKAZIK, SHGM Havacılık Güvenliği Daire Başkanı Sayın Ramazan Dursun ve DHMİ Ulusal Güvenlik Denetçisi Sayın Tuncay BALCI Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI' yı genel merkezimizde ziyaret etti. Görüşmeye Güvenlik-İş Sendikamızın Genel Başkan Yardımcılarımız Ahmet DURCUK ve Galip Bektaş GÜVENÇ eşlik etti. Gerçekleşen ziyarette DHMİ bağlı havalimanlarında çalışan üyelerimiz özel güvenlik görevlilerinin sorun ve taleplerine ilişkin kapsamlı istişare edildi. Genel Başkanımız Ömer ÇAĞRICI, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, DHMİ Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Dairesi Başkanı Sayın Mehmet Mahir DEMİRKAZIK, DHMİ Ulusal Güvenlik Denetçisi Sayın Tuncay BALCI ve SHGM Havacılık Güvenliği Daire Başkanı Sayın Ramazan Dursun' a teşekkürlerini iletti.

Detaylı Bilgi

Vefat ve Başsağlığı

25 Mart 2021, Perşembe

Güvenlik-İş Sendikası Muş Alparslan HES Barajında görevli - Muş İl Temsilcimiz Mehmet YÜZGÜLLÜ'nün babası Mürsel YÜZGÜLLÜ vefat etmiştir. Merhuma ALLAH' tan rahmet, acılı ailesine, teşkilatımıza ve sevenlerine sabır dileriz.. Güvenlik-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu

Detaylı Bilgi

SENDİKAMIZ İLE VAKIFBANK PYS GÜVENLİK A.Ş. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SÜRECİ HAKKINDA

22 Mart 2021, Pazartesi

Ülkemizde VakıfBank’ın güvenlik hizmetlerini yürütmekte olan PYS Güvenlik Anonim Şirketi bünyesinde çalışmakta olan özel güvenlik işçileri adına Güvenlik-İş Sendikamız örgütlenme çalışmalarını 29.01.2020 tarihinde başarıyla tamamlamıştır. VakıfBank PYS Güvenlik A.Ş. 21.02.2020 tarihinde İstanbul Anadolu 4. İş Mahkemesinde tarafımıza gelen yetki belgesine itiraz davası açmıştır. Sendikamız sürecin uzamaması için konuyu Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ yönetimine taşımıştır, ve süreç içerisinde Sendikamız davayı kazanmış işveren tarafından da süreç uzatılmayarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tarafımıza PYS Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi’nde işletme toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi 18.08.2020 tarihinde tarafımıza ulaşmıştır. Sendikamız PYS Güvenlik Anonim Şirketi ile özel güvenlik görevlilerinin hak, sorumluluk ve menfaatlerinin iyileştirilmesi amacı ile 28.09.2020 tarihinde görüşmelere başlamıştır. Sendikamız Güvenlik-İş , TİS görüşmelerine başlamadan önce tüm üyelerimizi kısa mesajla bilgilendirerek görüş ve önerileri alarak hep birlikte Toplu İş Sözleşmesi taslağı hazırlıkları için sizlerden gelen önerileri de katarak ve sahada yüz yüze görüşmeler yaparak, bizzat sendikamıza gelen üyelerimizle birlikte toplu iş sözleşmesi taslağını oluşturduk.. Sendikamız bugüne kadar olduğu gibi, bu sözleşme sürecinde de sosyal diyalog anlayışını terk etmemiş, çalışma hayatını tehdit eden uzlaşmaz bir tavır sergilememiş ve sözleşmenin masada sonuçlanması için elinden gelen çabayı göstermiş olup, TİS masasında görüşmelerde de bir üyemizin görüşlerini açıkça paylaştırdık, Güvenlik-İş Sendikası olarak üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak için mücadelemizi verdik. İlgili işveren yetkilileri ile gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 3 oturum neticesinde İşveren yetkilileri tarafından son oturumda 01.01.2021 tarihinde başlamak üzere 1 yıl süreli ve yüzde 5, yüzde 5 , olmak üzere yılda yüzde 10 maaş zammı dışında teklif verilmemiştir, hiçbir sosyal hak ve yan ücret, ikramiye vs. kabul etmeyen işveren yetkilileri ile anlaşmaya varılamamıştır. TİS görüşmelerinde VakıfBank bünyesinde PYS Güvenlik A.Ş’de çalışan değerli üyelerimiz adına gerekli tüm mücadeleyi verdik, Sendikamız içerisinde yıllarca VakıfBank bünyesinde çalışan arkadaşlarımız olduğunu da unutmamalıyız, Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ Yönetimi de süreci yakinen takip etmiştir ve görüşmeler yapmıştır, ancak buna rağmen anlaşma sağlanamamış olup teklifimizin yüksek bulunduğu söylenmiştir. Güvenlik-İş Sendikamızın hazırlıkları sunduğu taslak metninde mevcuttur, görüşmelerde örgütlü olduğumuz ve TİS imzaladığımız diğer iş yerleri de örnek gösterilmiştir, ancak işveren yetkilileri tarafından verilen teklifi kabul etmemiz mümkün değildir. Yaşanan uyuşmazlık üzerine konu Resmi Arabulucuya intikal etmiştir. Resmi Arabulucu da görev süresi içerisinde taraflar arasında herhangi bir uzlaşma sağlayamamış ve ilgili konu Yüksek Hakem Kuruluna TİS’in çözülmesi için başvurulmuştur. Öncelikle bilinmesi gereken şudur. TİS teklif taslağında, sözleşmenin yürürlük süresi dahil olmak üzere hiçbir konuda anlaşma sağlanamamıştır. Bu husus resmi arabulucu raporu ile sabittir. YHK’ya gönderilen TİS teklif taslağında, bizim istediğimiz sözleşmenin başlangıç tarihi 01.01.2020 tarihidir. Bu madde sendikamızın üzerinde durduğu en önemli maddedir. Şirket ile yapılan görüşmelerde bu konu üzerinde ciddi tartışmalar yaşanmıştır. Sendikamız YHK başvuru formunda da bu durumu dip not olarak YHK’ya bildirmiş, İşçilerin hak kaybına uğramaması için sözleşmenin başlangıç tarihini yetki tespit tarihine çekilmesi gerektiğini özellikle belirtmiştir. Ancak YHK yetki tespitine yönelik itiraz olması halinde sözleşme başlangıç tarihini yetki tespit tarihine değil, yetkinin alındığı tarihte başlatmaktadır. İhaleli olmayan tüm özel sektör işyerleri için de bu şekilde karar vermektedirler. Buna ilişkin benzer durum YSS ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş bünyesinde de yaşanmıştır. Söz konusu işyerinde de şirket itiraz etmiş, dava sendikamız lehine sonuçlanmış, anlaşmazlık çözüme kavuşmayınca TİS Teklif Taslağı YHK’ya gitmiştir. YHK TİS başlangıç tarihini yetki tespit tarihine değil, yetki belgesinin alındığı tarihe çekmektedir. Bu durum bu sözleşmeye özgü değildir. YHK için bir ilke kararı haline gelmiştir. YHK kararları zaman zaman beklentilerin çok uzağında kalsa da sonuç olarak kararları kesindir. Taraflar bu kararlara uymakla yükümlüdür. Ancak tüm üyelerimiz bilmelidir ki; sendikamız bu hususta yapılması gereken her şeyi yapmıştır, yapmaya da devam etmektedir. Örgütlenme sürecinden , sözleşmenin imza tarihine kadar her alanda mücadele yaşanmıştır, bu bizim için bir başlangıçtır. İlk sözleşme olmasına rağmen, ilkesel olarak önemli haklar elde edilmiştir. YHK’da Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ temsilcilerinin verdiği bilgiye göre TİS imzalanmış olup, TİS resmi olarak Sendikamıza ulaşınca web sitemizden resmi olarak paylaşılacaktır. Sosyal medya mecralarında örgütlenme sürecinin başladığı andan itibaren ve TİS’in YHK’da imzalanmasının duyulmasının ardından , belli kişilerin Sendikamız hakkında iftira ve karalamalarına üzülerek şahit oluyoruz, kanundan bir haber olan ve amaçları birlik ve beraberliği zedelemek olan bu kişilerin yapmış oldukları paylaşımların ve yazılanların gerçeği yansıtmadığı şeffaflıkla açıkladığımız tüm süreç içerisinde açıkça ortadadır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur..

Detaylı Bilgi

AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE, MİNNETLE VE SAYGIYLA ANIYORUZ

17 Mart 2021, Çarşamba

Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını ve geleceğimizi kurtarmak için her şeyimizi ortaya koyarak mücadele ettiğimiz büyük bir zaferdir. Milletimizin azminin, vatan aşkının, bayrak sevgisinin önünde hiçbir gücün duramayacağını göstergesi olan, ulusal tarihimizde ve dünya tarihinde niteliği ve sonuçları açısından çok öneme sahip, 18 Mart Şehitler Günü Ve Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümünü kutlamaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Birlik ve beraberlik içinde Milletçe kenetlenmenin açık bir sembolü olan Çanakkale zaferi, ecdadımızın iman ve azminin bir ifadesidir. Bağımsızlığımızın ve bölünmez bütünlüğümüzün korunması, huzur ve güven içinde yaşamamız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin yaptığı fedakârlık hiçbir zaman unutulmayacaktır. Milletimizin değerlerinin ne kadar sağlam ve güçlü olduğunu tarih boyunca kanıtlayan ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu kutsal toprakları, aynı şuurla sahip çıkarak korumak ve bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde aktarmak olacaktır. Bu duygu düşünceler ile Güvenlik-İş Sendikası olarak tüm meslektaşlarım adına Çanakkale Zaferinin 106. Yıldönümünü kutluyor, vatan topraklarımızın kurtarılmasında canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygı ile anıyoruz. Güvenlik-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan Ömer ÇAĞIRICI

Detaylı Bilgi

TCDD İHALE ŞARTNAMESİNDEN KAYNAKLANAN ÜCRET DÜŞÜKLÜĞÜ HAKKINDA

17 Mart 2021, Çarşamba

Sendikamız, kurulduğu günden itibaren meslektaşlarımız özel güvenlik görevlilerinin ücret ve diğer sosyal haklarının korunması, çalışma şartlarının daha da iyileştirilmesini gaye edinmiş her zaman bu doğrultuda hareket etmiştir. 2020 yılında TCDD ile alt işveren ihale şartnamesi ile asgari ücretin yüzde 50 ‘si ile çalışıyor iken 2021 yılı Mayıs ayı için ücretlerde asgari ücretin yüzde 40 olarak düşürüldüğü ihale şartnamesinde belirtilmiştir. T.C.D.D 1. Bölgede çalışan özel güvenlik görevlilerinin hak kaybına uğramaması için Sendikamız TCDD’ye bağlı müdürlüklerinde çalışan üyelerimizi ziyaret edilerek ihale şartnamesi sonucu kaynaklanan ve ücret düşüklüğü yaşayan meslektaşlarımızla görüşerek, sorun ve talepler dinlenmiştir. Bu minvalde; Güvenlik-İş Sendikamız ücret düşüklüğünün uygulandığı T.C.D.D' de 1.Bölgede çalışan özel güvenlik görevlisi meslektaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için girişimlerde bulunmuştur. İlk olarak TCDD Genel Müdürü Sayın Ali İhsan UYGUN’u makamında ziyaret eden Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI ihale şartnamesinden kaynaklanan ücret düşüklüğünü dile getirmiş ve TCDD Genel Müdürü Sayın Ali İhsan UYGUN ile karşılıklı istişare etmiştir. Sendikamız daha sonra ilgili konu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil KARAİSMAİLOĞLU‘ nu makamında ziyaret ederek üyelerimizin ve Sendikamızın talepleri dile getirilmiştir. Yapılan girişimler sonucu TCDD’de 1. Bölgede çalışan üyelerimiz özel güvenlik görevlileri için 2021 yılı için asgari ücretin 40 fazlası öngörülen ücretlerde Sendikamızın ve Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ’in yoğun girişimleri sonucu Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil KARAİSMAİLOĞLU’nun talimatı ile yüzde 5 daha artırarak yeni ihale şartnamesinin asgari ücretin yüzde 45 fazlası yansıtılacağı belirtilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil KARAİSMAİLOĞLU’na, TCDD Genel Müdürümüz Sayın Ali İhsan UYGUN’a , Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ’e , Sendikamız Güvenlik-İş ve TCDD’de çalışan üyelerimiz özel güvenlik görevlileri adına duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz. Biz Birlikte Güçlüyüz.. Saygılarımızla…

Detaylı Bilgi

Sendikamızdan Et ve Süt Kurumu Sincan Kombina Müdürü Erol'a Ziyaret

11 Mart 2021, Perşembe

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcımız Fevzi KARATAŞ, Et ve Süt Kurumu Sincan Kombinası Müdürü Sayın Hüseyin EROL'u makamında ziyaret ederek yeni görevlerinin hayırlı olması dileğinde bulundu. Ziyarete Ankara Bölge Başkan Yardımcımız Orhan TEKBALKAN İşyeri Temsilcimiz Ömer Ramazan Ulubaş ve üyemiz özel güvenlik görevlisi Satılmış GÜLEY eşlik etti. Görüşmede kurumda çalışan özel güvenlik görevlisi meslektaşlarımızın sorun ve talepleri ile Sendikamızın çalışmaları hakkında istişare edildi. Et ve Süt Kurumu Et Kombinası Müdürü Hüseyin EROL'a Sendikamız Güvenlik-İş'e göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederiz.

Detaylı Bilgi

AFET EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

11 Mart 2021, Perşembe

İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU ve TÜRK-İŞ Genel Başkanımız Ergün ATALAY tarafından 2021 Afet Eğitim yılı kapsamında, konfederasyonumuz ile İçişleri Bakanlığı arasında Afet Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı. İçişleri Bakanlığı ile konfederasyonumuz arasında 11 Mart 2021 Perşembe günü gerçekleşen Afet Eğitim İşbirliği Protokolü’ne; TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan AĞAR, TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi IRGAT, TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp ALEMDAR Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI ve Konfederasyonumuza bağlı sendika başkanları katıldı.

Detaylı Bilgi

TÜRK-İŞ YÖNETİMİNDEN ŞEHİT KORGENERAL OSMAN ERBAŞ’IN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

11 Mart 2021, Perşembe

TÜRK-İŞ Genel Başkanımız Ergün ATALAY, AK Parti İzmir Milletvekili Binali YILDIRIM ve beraberindeki heyet ile geçtiğimiz günlerde Bitlis'te askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen Korgeneral Osman Erbaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. ATALAY, Merkez Orduevi'ndeki taziye ziyaretinde, şehit korgeneralin eşi Ziynet ERBAŞ’a, Hatay'ın Belen ilçesinde oluşturulan TÜRK-İŞ Korgeneral Osman Erbaş Şehitler ve Kadın İşçiler Hatıra Ormanı'nın albümünü takdim etti. Ziyarette, Osman Erbaş'ın pilot olan oğlunun TÜRK-İŞ’ bağlı Hava-İş Sendikasına üye olduğunu belirten ATALAY, şehit korgeneralin emanetlerine her zaman sahip çıkacaklarını ifade etti. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş’ın da bulunduğu taziyede ATALAY’a, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan AĞAR, Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI, Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan da eşlik etti.

Detaylı Bilgi
Haberdar Ol
Sosyal Medya

Copyright © 2021 | Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım