ArkaPlan

Haberler

Türk - İş Başkanlar Kurulu Samsun'da Toplandı''sonuç Bildirisi''

20 Mayıs 2019, Pazartesi

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu - 2019 Milli Mücadelenin 100. Yıl Anısına Samsun’da gerçekleştirdi.

Detaylı Bilgi

Ailemiz Büyümeye Devam Ediyor 6 Kamu Kurumu Güvenlik - İş Dedi Sendikamıza Katıldı

20 Mayıs 2019, Pazartesi

İZMİR KONAK BELEDİYESİ

Detaylı Bilgi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun

19 Mayıs 2019, Pazar

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun

Detaylı Bilgi

4 B Kadrosu Konusunda Basına ve Kamuoyuna Duyurulur

16 Mayıs 2019, Perşembe

Genel Başkanımız Sayın Ömer Çağırıcı son zamanlarda kamuda özel güvenlik görevlileri ile ilgili gündeme taşınan 4/b kadrosu konusunda basına ve kamuoyuna yazılı açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi.

Detaylı Bilgi

" Ptt Para A.ş. " Yeni Dönemde Güvenlik - İş Dedi..

14 Mayıs 2019, Salı

“PTT PARA A.Ş.”DE YETKİLİ TEK SENDİKA OLDUĞUMUZ BAKANLIK TARAFINDAN TESCİLLENMİŞTİR..

Detaylı Bilgi

Konfederasyonumuz Türk - İş'ten Sokak Kağıt Atık Toplayıcılarına İftar Yemeği

10 Mayıs 2019, Cuma

Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ, 9 Mayıs Perşembe günü sokak kağıt atık toplayıcılarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. İftara Türk-İş Genel Başkanı Ergün ATALAY ve Yönetim Kurulu, Güvenlik-İş Sendikamızı temsilen Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI, Genel Başkan Yardımcılarımız Ahmet DURCUK ve Galip Bektaş GÜVENÇ, Türk-İş'e bağlı sendika Genel Başkanları ve Yönetim Kurulları, TESK Genel Başkanı, TCDD Genel Müdürü ve bir çok davetli katıldı.

Detaylı Bilgi

Genel Başkanımız Çağırıcı, ''güvenlikçi'' Değil Özel Güvenlik Görevlisi

10 Mayıs 2019, Cuma

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI, Özel güvenlik görevlilerine 'Güvenlikçi' diye hitap edilmesinden tüm özel güvenlik çalışanlarının rahatsız olduğunu belirterek, bu hitap kullanıldığında itibar kaybı yaşanıyor, adeta aşağılama duygusu ile hareket ediliyor, Toplumda saygınlığımızın kazanılması lazım ve tüm özel güvenlik çalışanlarına ‘'özel güvenlik görevlisi’ diye hitap edilmesi gerekli olduğunu söyledi.Çağırıcı, güvenlik ve savunma iş kolunda görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, bir insanın doğumundan ölümüne kadar tüm sürecinde rol alan tek meslek olduğunu belirterek, meslek çalışanlarının görmezden gelinmemesi ve toplum nezdinde itibar ve saygınlığının arttırılması gerektiğini ifade etti.

Detaylı Bilgi

Egm Özel Güvenlik Daire ve Denetleme Başkanlığından Sendikamıza Ziyaret

09 Mayıs 2019, Perşembe

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire ve Denetleme Başkanı Sayın Suat Çelik, Başkan Yardımcıları Sayın Hüseyin SAĞLAM ve Sayın Mustafa Atilla DEMİR, Özel Güvenlik Daire Başkan Yardımcısı Sayın Aydın UĞURLU, Şube Müdürü Sayın Recep ÇENGEL Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI' yı genel merkezimizde ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarete, Genel Başkan Yardımcılarımız Ahmet Durcuk, Galip Bektaş GÜVENÇ ve Fevzi KARATAŞ hazır bulundu.

Detaylı Bilgi

Güvenlik - İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplandı

04 Mayıs 2019, Cumartesi

Detaylı Bilgi

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği Resmi Gazete’ De Yayımlandı

03 Mayıs 2019, Cuma

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan yönetmelik, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak çalışan personeli kapsıyor.Tüm Özel Güvenlik Görevlisi meslektaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz.Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik Şöyle;KURUMLAR ARASI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, personelin kurumlar arasında geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. (2) Bu Yönetmelik, kurumlarda statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak çalışan personel hakkında uygulanır. (3) Hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Form: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Geçici Görevlendirme Formunu, b) Geçici görevlendirme: Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kurumlar arası yapılan görevlendirmeyi, c) Kurum: Mülga 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum veya kuruluşlarını,ç) Personel: Kurumlarda, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak istihdam edilenleri, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Geçici Görevlendirme Şekilleri Geçici görevlendirme şekilleri MADDE 4- (1) Geçici görevlendirmeler; a) Kurumlann emrine, b) Kurumlann kadro veya pozisyonlarına, olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Kurumlann emrine geçici görevlendirme MADDE 5- (1) Kurumlann emrine yapılacak geçici görevlendirmelerde aşağıda yer alan şartlara uyulur: a) Kurum emrine geçici görevlendirmede, görevlendirmenin yapılacağı kurumda yürütülecek göreve ilişkin kadro ya da pozisyon bulunması şartı aranmaz. b) Bu maddeye göre geçici görevlendirilen personel kuramlarından aylıklı/ücretli izinli sayılır, mali ve sosyal hak ve yardımlarını kuramlarından almaya devam eder. Kadro veya pozisyona geçici görevlendirme MADDE 6- (1) Kuramların kadro veya pozisyonuna yapılacak geçici görevlendirmelerde aşağıda yer alan şartlara uyulur: a) Bu madde kapsamında geçici görevlendirilecek personelin ilgili mevzuat uyarınca kadro veya pozisyona asaleten atanmada aranan, asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil, tüm şartlan bir arada taşıması gerekir. Görevlendirmeyi yapan kuram, personelin bu şartlan sağlayıp sağlamadığının kontrolünden sorumludur. b) Bu madde kapsamında görevlendirilen personel, geçici görevlendirildikleri süre boyunca kuramlanndan aylıksız/ücretsiz izinli sayılır. Bunlann Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkileri kendi kuramlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir. Bu madde kapsamında görevlendirilen personel, geçici görevlendirildikleri kadro veya pozisyon için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlardan emsali personel gibi faydalandırılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Geçici Görevlendirme Usulü ve Ortak Hükümler Geçici görevlendirme usulü MADDE 7- (1) Geçici görevlendirmeyi yapmak isteyen kuram tarafından doldurulan form, öngörülen geçici görevlendirme başlangıç tarihinden en az bir ay önce muvafakat işlemlerinin tamamlanması için personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurama gönderilir. Geçici görevlendirme, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuram tarafından verilecek muvafakat ile tekemmül eder. (2) Tekemmül eden geçici görevlendirmeye ilişkin form, geçici görevlendirme yapılan kurama gönderilir ve ilgili personele görevlendirme başlangıç tarihinden en az 5 gün önce tebliğ edilir. Formun bir örneği ilgili personelin özlük dosyasında saklanır. (3) Bu maddede düzenlenen usule uygun olmak kaydıyla geçici görevlendirme süresi uzatılabilir. Ortak hükümler MADDE 8- (1) Geçici görevlendirmeye ilişkin onay işlemleri, bakanlıklarda bakan, diğer kuramlarda en üst yöneticilerin onayıyla tekemmül eder. Bakan veya en üst yönetici onay yetkisini alt makamlara devredebilir. (2) Geçici görevlendirme en fazla bir yıl olarak yapılabilir ve her defasında bir yılı geçmemek üzere uzatılabilir. (3) Kesintili ya da kesintisiz olarak bu Yönetmelik kapsamında toplamda altı ayı geçen geçici görevlendirmelerde personelin muvafakatinin alınması şarttır. (4) Adaylık veya deneme süresinde olan personel söz konusu dönemler boyunca, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10/A maddesi, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesine göre istihdam edilenler için memur kadrolarına atamaları yapılana kadar bu Yönetmelik kapsamında geçici görevlendirme yapılamaz. (5) Adaylık veya stajyerlik ya da yardımcılık gibi yetişme ve yeterlik döneminde olan kariyer meslek personeli, ancak geçici görevlendirme süresi, dönem boyunca 6 ayı geçmemek ve görevlendirildikleri kurumda kendi uzmanlık alanıyla ilgili görevde çalıştırılmak üzere görevlendirilebilir. Bunların geçici görevli oldukları süre, yetişme sürecindeki çalışma süresi şartından sayılır. (6) 25/6/1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ile özel mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde geçici görevlendirildiği sürelerin tamamı görevlendirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır. (7) Geçici görevlendirmede, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci madde hükümlerine göre aylık/ücret ödenmesine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla geçici görevlendirilen personelin özlük haklan devam eder ve geçici görevlendirme süreleri terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır. Bunlann geçici görevlendirildikleri kurumda geçirdikleri süreler kendi kurumlannda geçirilmiş sayılır. Akademik unvanlann kazanılması için gerekli şartlar saklıdır. (8) Geçici görevlendirilen personel, görevlendirildikleri kurumlann mevzuatına uymakla yükümlüdür. (9) Kanunlarda yer alan geçici görevlendirme hükümleri saklıdır. (10) Geçici görevlendirilecek personelin seçimi için kurumlarca en üst amirin onayı ile belirleme yapılması kaydıyla sınav, kura, kriter belirleme ve benzeri özel usuller öngörülebilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Göreve başlama süreleri MADDE 9- (1) Aynı veya farklı yere geçici görevlendirilen personel, formda belirtilen geçici görevlendirme başlangıç tarihinde, geçici görevlendirildiği kurumda göreve başlar. (2) Aynı veya farklı yere geçici görevlendirilen personel, geçici görevlendirme süresi bittiğinde, formda belirtilen geçici görevlendirme bitiş tarihini takip eden ilk iş günü, kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurumda göreve başlar. (3) Geçici görevlendirme herhangi bir nedenle bitiş tarihinden önce sona erdirilmiş ise personel bu durumun kendisine tebliğ tarihini takip eden ilk iş günü kadro veya pozisyonun bulunduğu kurumda göreve başlar. (4) Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanlar hakkında, görevlendirildiği kurumca yapılacak bildirim üzerine, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum tarafından kadro veya pozisyonun tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Tereddütlerin giderilmesi ve bildirim MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan geçici görevlendirmelere ilişkin bilgi ve belgelerin bildirimi, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum tarafından Devlet Personel Başkanlığının internet sitesindeki "DPB e-Uygulama" kısmında yer alan ilgili formlardaki alanların tam ve eksiksiz olarak doldurmak suretiyle, personelin aylıklı/ücretli ya da aylıksız/ücretsiz izne ilişkin işlemlerin tamamlanmasını müteakip bir ay içerisinde yapılır. (2) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında oluşacak tereddütlerin giderilmesinde ve kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanmasında, Yönetmeliğe ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortama aktarılmasında Devlet Personel Başkanlığı görevli ve yetkilidir. GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre yapılmış olan geçici görevlendirmeler, görevlendirme süresi bitene kadar geçerliliğini korur. Yürürlük MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Detaylı Bilgi
Haberdar Ol
Sosyal Medya

Copyright © 2021 | Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım